Hop til indhold

I rammeforsøget får eleverne i 8. og 9. klasse undervisning i en reduceret fagrække. Det indebærer, at eleverne får undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole. 

Rammeforsøget er led i erhvervsuddannelsesaftalen "Fra folkeskole til faglært- erhvervsuddannelser til fremtiden" fra november 2018. 
Forsøget søger at hjælpe unge med særlige behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan være unge, der er mere praktisk orienterede eller mangler motivation. 

Gennem organiseringen af undervisningen, der sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, skal rammeforsøget afprøve, om flere elever fra denne målgruppe gennemfører folkeskolen og søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. 

Der blev i foråret 2019 udmeldt første ansøgningsrunde. 
Forsøget afvikles i skoleårene 2020/21 til 2022/23. 

Ansøgningsfristen for anden ansøgningsrunde er fredag den 3. april 2020.