Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet har netop udgivet opdaterede retningslinjer på dagtilbudsområdet efter dialog i sektorpartnerskabet, som består af faglige organisationer og foreninger på dagtilbudsområdet.

Det sker for at skabe øget tryghed for børn og ansatte, og efter der har været usikkerhed om forståelsen af både dimensioneringsbegrebet og -reglerne.

I de justerede retningslinjer anbefales det for eksempel kraftigt, at man undgår eller reducerer mylder for eksempel ved forskudt mødetid. Det anbefales desuden, at aflevering og afhentning af børn enten foregår udendørs eller ved at forældre, udover at holde god afstand og god håndhygiejne, kan vælge at bære mundbind eller visir indendørs.

Desuden er der indsat et afsnit i retningslinjerne, som forklarer den gældende mulighed for at dimensionere dagtilbud, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven. Dimensionering kan i helt ekstraordinære tilfælde blandt andet give mulighed for, at dagtilbud og lignende tilbud kan have kortere åbningstider, prioritere hvor lang tid de forskellige børn kan være der, og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Der er fx mulighed for at tage færre børn ind, hvis mange ansatte er syge eller til test, og der ikke kan dækkes ind med andet personale.

Børne- og undervisningsministeren har desuden truffet beslutning om, at dagtilbudsområdet med virkning fra den 21. december fritages for at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet frem til 10. januar 2021, når der iværksættes dimensionering. Det fremgår ligeledes af retningslinjerne.

Du kan finde de til hver tid gældende retningslinjer og spørgsmål og svar om de skærpede restriktioner på børne- og undervisningsområdet her.

Ministeriet har en Corona-hotline, hvor man kan ringe ind for at få svar på spørgsmål om regler, retningslinjer og lignende på børne- og undervisningsområdet i forbindelse med COVID-19. Hotline kan kontaktes på tlf. 7080 6707. Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles myndighedshotline på telefon 7020 0233.