Hop til indhold

Regeringen har besluttet at aflyse folkeskolens prøver, gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) og prøver i avu, fvu, FGU samt visse prøver på erhvervsuddannelserne fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021. Det sker efter dialog med sundhedsmyndighederne, interessenterne og med Folketingets partier.

Det vil være en lokal beslutning på den enkelte erhvervsskole og AMU-center, om blandt andet grundforløbsprøver, svendeprøver og en række AMU-prøver kan afholdes i lyset af COVID-19-restriktionerne, eller om det er nødvendigt, at prøven udskydes eller aflyses. Visse uddannelser og prøver på AMU, for eksempel certifikatprøver, afholdes fortsat med fremmøde.

For de prøver, der aflyses, gælder det, at der som hovedregel afgives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Aflysning af prøverne får dermed ikke betydning for elevernes eksamensbevis.

”Det har været en svær beslutning at aflyse prøverne uden åbenlyse eller nemme løsninger. Smitten er høj i samfundet, og der er usikkerhed blandt elever, undervisere og censorer. Den løsning, vi har fundet, giver forhåbentligt ro i maven og overlader på samme tid lokal frihed til at afholde for eksempel svendeprøver på en sundhedsmæssig forsvarlig måde,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Der gennemføres fra den 17. december og frem til udgangen af januar 2021 over 40.000 prøvebegivenheder i folkeskolen, på gymnasierne og erhvervsskolerne samt på voksenuddannelsescentrene og institutioner, der udbyder FGU.

Oversigt over aflysning af prøver

 Skole/uddannelsesinstitution Prøver aflyses og erstattes af afsluttende standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer  Prøver afholdes, og institutionen kan (hvis nødvendigt pga. COVID-19-restriktioner) beslutte, at en prøve udskydes eller aflyses
(eller for eud tilpasses)
Prøver afholdes med fremmøde
Folkeskolens prøver

X

   
Gymnasiale prøver (stx, htx, hhx hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) X    
Avu, fvu, FGU X    
Erhvervsuddannelser:
- Grundfagsprøver
X    
Erhvervsuddannelser: 
- Grundforløbsprøver
- Prøver i uddannelsesspecifikke fag (i hoved-forløbet)
- Prøver i certifikatfag 
- Afsluttende prøver i eud, herunder svendeprøver
  X  
AMU
- Certifikatprøver
- AMU-uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning
    X
Øvrige prøvebelagte AMU-kurser   X