Hop til indhold

Siden forsommeren har antallet af lærepladsaftaler været stigende. Altså er det lykkedes at vende den kedelige tendens, man så efter nedlukningen i foråret, hvor antallet af lærepladsaftaler dykkede.
Det glæder børne- og undervisningsministeren, der tilskriver den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020, en del af forklaringen:

”Nu kan vi se, at den trepartsaftale, der skulle holde hånden under lærlinge og danske virksomheder, har virket. Det er vigtigt for regeringen, at vi ikke mister en ungdomsårgang på den her krise. Vi har brug for faglært arbejdskraft, og unge mennesker har brug for et trygt uddannelsesforløb,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

I hele perioden fra januar til oktober 2020 er der – trods COVID-19 - indgået otte procent flere lærepladsaftaler i forhold til samme periode året forinden. Det på trods af at antallet af indgåede lærepladsaftaler dalede i de første tre måneder efter nedlukningen i marts.

Om tallene

  • Der er samlet set indgået 3.992 lærepladsaftaler i oktober 2020 mod 2.832 i oktober 2019
  • Der er indgået 41 procent flere lærepladsaftaler i oktober 2020 i forhold til samme måned året før for alle uddannelser (37 procent eksklusiv social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse). I oktober er optaget af elever i skolepraktik steget med 61 procent sammenlignet med oktober måned sidste år (antalsmæssigt dækker det dog kun en mindre stigning på 166 elever)
  • Der er i perioden januar til oktober 2020 indgået syv procent flere lærepladsaftaler i forhold til samme periode i 2019 for uddannelser dækket af trepartsmålsætningen fra august 2016 (det vil sige eksklusiv social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse). Hvis social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse regnes med, er der tale om otte procent flere lærepladsaftaler for perioden