Hop til indhold

På grund af situationen med COVID-19 er nødprocedurebekendtgørelsen ændret, så dagtilbud nu har ekstra tid til at udarbejde og evaluere den pædagogiske læreplan. Fristen er udskudt til den 1. marts 2021.

Samtidig udskydes fristen for gennemførelse af den lovpligtige sprogvurdering til den 1. marts 2021 i de 7 nordjyske kommuner, der for nyligt var under skærpede restriktioner. Det drejer sig om Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø Kommune.

Siden august har skoler, institutioner og dagtilbud skulle indberette nødundervisning og dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Indberetningen skal efter den 5. januar 2021 ikke længere foretages løbende, men derimod senest den 5. og den 20. i måneden for den forudgående halve måned. Der skal alene foretages en indberetning, hvis der i perioden er dimensioneret eller nødundervist. Det vil sige første gang for bagudrettet indberetning i det nye år bliver for perioden 1.-15. januar, der skal indberettes senest den 20. januar 2021.

Med de nye regler vil indberetningen fra 2021 blive mere simpel og skal som noget nyt foregå via et elektronisk indberetningsskema. De nye regler gennemføres ved en ændring af nødprocedurebekendtgørelsen.

Styrelsen vil i starten af det nye år orientere nærmere om det nye elektroniske indberetningsskema.