Hop til indhold

I 2021 kan 9 ud af 10 elever på i alt 36 erhvervsuddannelser forvente at få en læreplads. Det er målet for de erhvervsuddannelser, der næste år bliver fordelsuddannelser.

Siden 2017 har arbejdsgivere hvert år udpeget en række uddannelser til at være fordelsuddannelser. En fordelsuddannelse er kendetegnet ved mangel på elever og arbejdskraft. Her forpligter arbejdsgiverne sig til at sikre, at 9 ud af 10 elever på erhvervsuddannelserne har en læreplads tre måneder efter, de afslutter grundforløbets 2. del, og at elevernes tid i skolepraktik ikke overstiger 15 procent på uddannelsen set over et år.

Find listen over alle nye fordelsuddannelser (pdf).

Læs mere om fordelsuddannelserne, find informationsmateriale og se listen over fordelsuddannelser på uvm.dk.

Om trepartsaftalen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 21. november indgået en trepartsaftale, der skal mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne og sikre flere faglærte. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at fordelsuddannelsesordningen afskaffes pr. 1. januar 2022. Muligheden for økonomisk fordelsbonus afskaffes allerede fra 1. januar 2021.