Hop til indhold

I lyset af den fortsat stigende smitteudvikling har regeringen besluttet, at de restriktioner, der blev udmeldt på Børne- og Undervisningsområdet torsdag den 10. december, udvides til at omfatte alle landets kommuner fra og med 16. december 2020 kl. 16.00.

For kommunerne gælder følgende restriktioner og anbefalinger:

  • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning
  • Sårbare grupper er undtaget, det gælder f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering. Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser undtages også
  • Endvidere undtages elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne der modtager specialundervisning
  • Uddannelser, der har særlig samfundsmæssig betydning (eksempelvis certifikatuddannelser), kan fortsat gennemføres
  • Prøver og eksaminer skal som udgangspunkt gennemføres som normalt inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer
  • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester
  • Efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan ikke påbegynde korte kurser over julen.

De nye tiltag indebærer overgang til nødundervisning i alle kommuner. For de elevgrupper, der undtages for hjemsendelse, overgås til nødundervisning, hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give elever, kursister og deltagere almindelig undervisning.

Tiltagene vil gælde fra og med onsdag den 16. december 2020 til og med den 3. januar 2021. For at give tid til at omstille sig for skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område kan der dog ske en glidende overgang til fremmødeundervisning til og med den 10. januar 2021. Muligheden for glidende overgang til fremmødeundervisning gælder kun for skoler og institutioner, der har haft elever hjemsendt, og i så fald kun for hjemsendte elever.

COVID-19-hotline

Børne- og Undervisningsministeriet har siden marts 2020 haft en Corona-hotline, hvor man kan ringe ind for at få svar på spørgsmål om regler, retningslinjer og lignende på børne- og undervisningsområdet i forbindelse med COVID-19. Hotline kan kontaktes på tlf. 7080 6707. Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles myndighedshotline på telefon 7020 0233.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål og svar om COVID-19.

Læs publikationen "Udvidelse af skærpede tiltag til hele landet" (pdf) på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Læs spørgsmål og svar om de skærpede restriktioner