Hop til indhold

I lyset af den fortsat stigende smitteudvikling har regeringen besluttet, at de restriktioner, der blev udmeldt mandag den 7. december, udvides til at omfatte i alt 69 kommuner. Følgende geografiske områder er nu omfattet:

 • Alle kommuner i Region Hovedstaden (Bornholm undtaget)
 • Alle kommuner i Region Sjælland og Region Midtjylland
 • Vejle, Fredericia og Middelfart i Region Syddanmark
 • Større danske byer derudover: Aalborg og Odense Kommune

For de i alt 69 kommuner gælder følgende restriktioner og anbefalinger:

 • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning
 • Sårbare grupper er undtaget, det gælder f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering. Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser undtages også
 • Endvidere undtages elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne der modtager specialundervisning
 • Uddannelser, der har særlig samfundsmæssig betydning (eksempelvis certifikatuddannelser), kan fortsat gennemføres
 • Prøver og eksaminer skal som udgangspunkt gennemføres som normalt inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer
 • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester
 • Efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan ikke påbegynde korte kurser over julen (gælder hele landet)

De nye tiltag indebærer overgang til nødundervisning i de berørte kommuner. For de elevgrupper, der undtages for hjemsendelse, overgås til nødundervisning, hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give elever, kursister og deltagere almindelig undervisning.

Tiltagene vil gælde fra fredag den 11. december 2020 kl. 16.00 til og med den 3. januar 2021. For at give tid til at omstille sig for skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område kan der dog ske en glidende overgang til fremmødeundervisning til og med den 10. januar 2021.

COVID-19-hotline

Børne- og Undervisningsministeriet har siden marts 2020 haft en Corona-hotline, hvor man kan ringe ind for at få svar på spørgsmål om regler, retningslinjer og lignende i forbindelse med COVID-19.

Der er etableret en særskilt linje for spørgsmål vedrørende de tiltag, der gælder særligt for de 69 berørte kommuner. Når der ringes op til hotlinen (7080 6707), vælges ”1” for at komme igennem til den særlige linje. Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles myndighedshotline på telefon 7020 0233.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål og svar om COVID-19.