Hop til indhold

Nu kommer der flere penge til at løfte kvaliteten på uddannelserne til social- og sundhedsmedarbejdere. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at det også fremadrettet er vigtigt, at der bliver uddannet social- og sundhedspersonale af høj kvalitet.

Set i lyset af at den danske befolkning bliver ældre, stiger behovet for pleje i sundhedsvæsenet og kvalitetsbehandling i eget hjem. Derfor er det nødvendigt at opprioritere SOSU-uddannelserne. Med den nye finanslov bliver det en realitet.

Det glæder børne- og undervisningsministeren: 

”Medarbejderne i ældre- og plejesektoren løfter en kerneopgave for vores velfærdssamfund – en opgave der kun bliver større de kommende år. Regeringen vil ikke gå på kompromis med velfærden, heller ikke når der kommer flere ældre. Det viser vi med en solid sum penge til at hæve kvaliteten af social- og sundhedsuddannelserne,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Foruden de afsatte penge på finansloven indgik regeringen for få uger siden en trepartsaftale med FH, KL og Danske Regioner, som gør det mere attraktivt at søge ind som social- og sundhedsassistent.

Læs nyhed ’Ny aftale skal tiltrække flere elever til sundheds- og omsorgsområdet’

Med aftalen forpligter kommunerne sig fra 1. juli 2021 til at ansætte elever på 25 år og derover fra begyndelse af uddannelsen som social- og sundhedsassistent. Dermed får eleverne løn under uddannelsens grundforløb i stedet for SU.

Overskrift

  • Der afsættes 80 millioner kroner årligt fra 2021-2024 til et ekstraordinært løft af taxametertilskuddene til hovedforløbene på social- og sundhedsuddannelserne
  • Løftet indebærer, at undervisningstaksten på hovedforløbene til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper opjusteres i 2021 med cirka 24 procent i forhold til niveauet på finanslovforslaget for 2021
  • Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning viser, at befolkningen forventes at vokse over de næste ti år. Det er primært de allerældste, der bliver flere af. Alene gruppen af over 80-årige forventes at vokse med 150.000 personer i løbet af de næste ti år svarende til 58 procent flere end i dag
  • Blandt SOSU-assistenter udgør uddannede over 60 år en stadig stigende andel

Se fordelingen af tilskud til social- og sundhedsuddannelserne (pdf)