Hop til indhold

Nyheden er opdateret den 7. december kl. 16:30 med informationer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger.

I lyset af smitteudviklingen har regeringen besluttet, at der skal indføres en række nye tiltag i 38 kommuner: 

 • Alle kommuner i Region Hovedstaden (Bornholm undtaget).
 • En række kommuner i Region Sjælland: Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe og Vordingborg Kommune. 
 • Større danske byer: Århus, Odense. 

De nye tiltag på børne- og undervisningsområdet er:

 • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning. 
 • Sårbare grupper er undtaget, fx elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering.
 • Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan fortsat bo på og modtage undervisning på deres skoler under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. 
 • Elever på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser kan fortsat bo på skolen. Uddannelsesinstitutionen kan vælge at overgå til fjernundervisning for kost- og skolehjemselever.
 • Endvidere undtages elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne der modtager specialundervisning.
 • Uddannelser, der har særlig samfundsmæssig betydning (eksempelvis certifikatuddannelser), kan fortsat gennemføres.
 • Prøver og eksaminer kan gennemføres inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer.
 • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester.
 • Efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan ikke påbegynde korte kurser over julen (gælder hele landet).

De nye tiltag indebærer overgang til nødundervisning i de berørte kommuner. 

Der er ikke nye tiltag på dagstilbudsområdet ud over anbefalingen om ikke at deltage i julegudstjenester. Der er fortsat mulighed for dimensionering på dagtilbudsområdet, fx hvis der er meget sygefravær blandt personalet.

Tiltagene vil gælde fra den 9. december 2020 til den 3. januar 2021. For at give tid til at omstille sig for skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område kan der dog ske en glidende overgang til fremmødeundervisning frem til den 10. januar 2021. 

Udbredelse af særlige hovedstadstiltag

Tiltagene på børne- og undervisningsområdet, der i første omgang omfattede de 17 hovedstadskommuner og efterfølgende også Helsingør Kommune, udbredes til at gælde alle de 38 kommuner. 

Det betyder blandt andet, at skoler i de berørte kommuner ikke må give undervisning på tværs af stamklasser for elever, som fortsat modtager undervisning på skolen, fx elever i 0.-4. klasse. Ligeledes er der fortsat en række anbefalinger for undervisning og aktiviteter for de elever og kursister, der er undtaget fra hjemsendelse på ungdoms- og voksenuddannelser. 

Også disse tiltag gælder indtil den 3. januar 2021.

Ny COVID-19-hotline

Børne- og Undervisningsministeriet har siden marts 2020 haft en Corona-hotline, hvor man kan ringe ind for at få svar på spørgsmål om regler, retningslinjer og lignende i forbindelse med COVID-19.

Som noget nyt er der etableret en særskilt linje for spørgsmål vedrørende de tiltag, der gælder for de berørte kommuner i de 38 kommuner. Når der ringes op til hotlinen (7080 6707), vælges ”1” for at komme igennem til den særlige linje. Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles myndighedshotline på telefon 7020 0233.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål og svar om COVID-19 – herunder også om de nye tiltag for berørte kommuner på Sjælland og i Aarhus og Odense Kommune.