Hop til indhold

Nyheden er opdateret 7. december 2020 med den forventede fordeling af midlerne i 2021.

Alle børn skal have en god start på livet, hvor de møder og kommer med i et trygt fællesskab. Forældre skal være trygge i maven, når de afleverer deres barn i vuggestue eller børnehave.

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da. Den investering i børn, som aftalen repræsenterer, svarer til, at der kommer mere end 3.900 ekstra pædagogisk personale i daginstitutionerne i 2024. Aftalepartierne er enige om at vurdere muligheden for og hensigtsmæssigheden af eventuelt lovbundne minimumsnormeringer på institutionsniveau. Aftalepartierne vil drøfte dette i 2023, hvor den nødvendige data forventes at være tilgængelig.

Du kan se alle ti initiativer i faktaboksen nederst på siden.

Aftalen sikrer bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver i hele landet, så børn kan mødes af engageret og kvalificeret pædagogisk personale med tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet. Desuden styrkes tilsynet på dagtilbudsområdet med tydelige lovkrav om minimumstandarder for det kommunale tilsyn og med et nyt statsligt rejsehold. Samtidig etableres en ny opkvalificeringspulje, så flere medarbejdere i daginstitutioner kan tage en uddannelse til pædagog og pædagogisk assistent.

”Danmark har en unik tradition for stærke vuggestuer, børnehaver og dagpleje, der garanterer vores mindste et godt børneliv. Det styrker vi i dag. Der kommer flere voksne, flere uddannede pædagoger, mere efteruddannelse til pædagogmedhjælpere, og vi får et styrket tilsyn, der i højere grad kan sikre, at vi får løftet kvaliteten de steder, hvor der er problemer. Jeg er stolt over aftalen og mest af alt glad på børn og forældres vegne,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

"I Radikale Venstre har vi arbejdet for at få 1,5 milliarder kroner til at uddanne pædagoger og assistenter, fordi børn ikke bare skal have flere voksne, men skal have veluddannet personale, som ved, hvordan børns hjerner, følelser, krop og sprog udvikler sig, så de kan give alle børn det bedste, også for de børn, som har det svært og har ekstra brug pædagoger med en stærk faglighed. Det her er den første store plan for at uddanne de mange gode medhjælpere, vi har i vuggestuer og børnehaver, og det er jeg stolt af," siger børne- og undervisningsordfører for Radikale Venstre, Lotte Rod.

"Det er historisk, at vi nu laver en lov, som sikrer, at alle børn i fremtiden har krav på minimumsnormeringer. Det er slut med de årlige besparelser og nedskæringer. Samtidig får området et stort økonomisk løft med mange tusind nye ansatte, og vi har skrevet ind i aftalen, at pengene skal ud til alle institutionerne og ikke kun nogle få. Et kvantespring på børneområdet”, siger børne- og undervisningsordfører for SF, Jacob Mark.

"Jeg er glad for at tilsynet i daginstitutionerne fremover indeholder observationer, inddragelse af forældrebestyrelser og sikrer opfølgning på kritiske forhold," siger dagtilbudsordfører for SF, Ina Strøjer-Schmidt.

"Nu fremrykker vi lovgivning om minimumsnormeringer, og aftalen om gennemsigtighed i normeringen på hver enkelt institution kan forhåbentlig bane vej for minimumsnormeringer på institutionsniveau. Det er rigtig godt med et trecifret millionbeløb til uddannelse af pædagogiske assistenter og pædagoger, og ikke mindst glæder jeg mig over, at vi får sat en stopper for at trække profit ud af daginstitutionerne. Det har meget længe været en mærkesag for Enhedslisten," siger børne- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Jakob Sølvhøj.

”Vi har taget et vigtigt skridt frem mod at indføre reelle minimumsnormeringer i Danmark. Tak til alle forældre og pædagoger, der har kæmpet for minimumsnormeringer. Uden jer var vi ikke nået så langt. I Alternativet erkender vi, at det ikke endnu blev den udgave af minimumsnormeringer som forældre, pædagoger og Alternativet havde ønsket sig. Derfor arbejder vi videre på at få reelle minimumsnormeringer på institutionsniveau. Men lad os stoppe op i dag og glædes over, at den folkelige involvering har resulteret i normeringer for milliarder af kroner. Så tager vi arbejdstøjet på i morgen og kæmper videre for at nå helt i mål,” siger børneordfører for Alternativet, Torsten Gejl.

Med finansloven for 2021 afsættes 200 millioner kroner årligt i 2021-2023, 400 millioner kroner i 2024 og 200 millioner kroner årligt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, der nu skal træde i kraft allerede i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 kommer oven i midlerne afsat på finansloven for 2020. Alt i alt investeres der i 2024 og frem cirka 1,8 milliarder kroner i børn hvert eneste år.

Læs hele aftaleteksten om minimumsnormeringer (pdf)

FAKTA – de 10 initiativer

  1. Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023
  2. Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi
  3. Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024
  4. Normeringen følger barnets alder
  5. Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau
  6. Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger
  7. Uddannet pædagogisk personale (midler til opkvalificering)
  8. Mere fleksibel meritpædagoguddannelse
  9. Styrket tilsyn
  10. Videreførelse af puljer til sociale normeringer

Forventet fordeling af midlerne i 2021 (pdf)