Hop til indhold

Arbejdet med at realisere læreplanen i praksis har været i gang i dagtilbuddene siden 2018. På grund af situationen med COVID-19 får dagtilbuddene nu ekstra tid til at både at udarbejde den skriftlige læreplan og evalueringen. 

Der er ingen formkrav til evalueringen, andet end at den skal offentliggøres. Evalueringen skal ikke indsendes til kommunalbestyrelsen til drøftelse eller godkendelse. Børne- og Undervisningsministeriet vil ultimo december offentliggøre et inspirationsmateriale om evalueringen, som dagtilbuddene kan vælge at benytte. 

I de 7 nordjyske kommuner, der for nyligt var under skærpede restriktioner, vil fristen for gennemførelse af den lovpligtige sprogvurdering desuden blive udskudt til 1. marts 2021. Det drejer sig om Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø. 

Udskydelsen gennemføres ved en ændring af nødprocedurebekendtgørelsen.