Hop til indhold

Nyheden er opdateret 3. december 2020 med tilføjelsen af Helsingør Kommune til listen over berørte kommuner.

Regeringen har besluttet, at der skal indføres en række nye tiltag på undervisningsområdet i 18 kommuner i hovedstadsområdet. Det sker for at dæmpe smittespredningen. Tiltagene vil gælde fra den 7. december 2020 og indtil den 2. januar 2021.

Tiltagene gælder kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

De nye tiltag for grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser er:

  • Forbud mod undervisning på tværs af stamklasser i grundskolen, kombineret med mulighed for fjernundervisning i de ældste klasser.
  • Anbefaling om fortsat ikke at gennemføre aktiviteter på tværs af klasser mv. (både undervisning og andre aktiviteter) på ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Anbefaling om at aflyse undervisning i fag i ungdoms- og voksenuddannelser, hvor der er stor risiko for dråbesmitte, fx idræt og musik, og hvor undervisningen kan udskydes. Undtaget er fag, der afsluttes.
  • Anbefaling om, at spisning i grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser foregår klassevist og ikke i fælles arealer.
  • På alle grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser bør der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand mv. Der bør på alle skoler og uddannelsesinstitutioner være særligt personale, som hjælper med at opretholde smitteforebyggende foranstaltninger.
  • Der bør være fokus på dialog med udskolingsklasser i grundskolen og ungdomsuddannelser om at være ung under COVID-19, herunder hvordan man kan skabe fællesskaber samtidig med, at anbefalinger og restriktioner overholdes.

Skoler og institutioner i de berørte kommuner vil kunne blive nødt til at overgå til nødundervisning som følge af de nye tiltag.

Ny COVID-19-hotline for hovedstadsområdet

Børne- og Undervisningsministeriet har siden marts 2020 haft en corona-hotline, hvor man kan ringe ind for at få svar på spørgsmål om regler, retningslinjer mv. i forbindelse med COVID-19.

Som noget nyt er der etableret en særskilt linje for spørgsmål vedrørende hoved- stadsområdet. Når der ringes op til hotlinen vælges ”1” for at komme igennem til ”Hovedstadslinjen”. Hotlinen kan kontaktes på telefon 7080 6707. Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles myndighedshotline på tlf: 7020 0233.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer derudover løbende spørgsmål og svar om COVID-19 på ministeriets område – herunder også om de nye tiltag i udvalgte hovedstadskommuner.

Sundhedsministeriet: Intensiveret indsats for at bremse COVID-19-smitte i Hovedstadsområdet (sum.dk)

Sundhedsstyrelsen: Ekstra indsats for at forebygge smitte på skoler og uddannelser i Storkøbenhavn (sst.dk)

Spørgsmål og svar på uvm.dk/corona: særligt for København og omegn