Hop til indhold

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har i dag indkaldt Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet til drøftelser om flere lærere i folkeskolen. Drøftelserne skal munde ud i en aftale om udmøntningen af reserven til et generelt løft af folkeskolen, som partierne blev enige om i forbindelse med finansloven for 2020.

”Jeg glæder mig over, at vi nu er klar til at tage hul på de vigtige drøftelser og dermed arbejde videre med regeringen og støttepartiernes ambition om at løfte folkeskolen. Vi ved, at lærerne er den vigtigste faktor for elevers faglige udvikling og trivsel, og derfor er det et afgørende sted at sætte ind,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Partierne bag finansloven for 2020 var enige om at gennemføre et generelt løft af folkeskolen på i alt 275 millioner kroner i 2020, 400 millioner kroner i 2021, 550 millioner kroner i 2022 og 807 millioner kroner i 2023 og frem.

De ekstra midler i 2020 blev udmøntet i ’Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om midler til et generelt løft af folkeskolen i 2020’.

Sættemødet finder sted tirsdag den 29. september 2020.