Hop til indhold

Omkring ni ud af ti uddannelsesinstitutioner har en antimobbestrategi, men det er kun halvdelen af forældrene, der ved det. Samtidig oplever kun syv procent af forældrene, at uddannelsesinstitutionerne udarbejder de lovpligtige handlingsplaner ved mobning. Det kan både skyldes, at forældrene ikke inddrages, eller at handlingsplanen ikke bliver lavet. Det viser en ny evaluering fra Børne- og Undervisningsministeriet foretaget af Epinion.

Evalueringen, som har undersøgt antimobbestrategier på både grundskoler og ungdomsuddannelser, viser også, at 27 procent af de adspurgte skoler oplever, at de mangler viden om, hvordan man forebygger mobning.

”Mobning er uden tvivl en af de største trivselsudfordringer for børn og unge i skolen. Derfor skal vi kæmpe med næb og kløer for at komme mobning til livs. Vi ved, at meget mobning i dag foregår på sociale medier, og her har regeringen allerede sat gang i et større arbejde, som blandt andet skal styrke børn og unges digitale liv og dannelse. Derudover vil vi også dykke ned i, hvad vi kan gøre for at undgå, at mangel på viden står i vejen for at forebygge mobning,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Evalueringen viser også, at der er overordnet tilfredshed med Den Nationale Klageinstans mod Mobning (NKMM), men forældre har ofte for store forventninger til, hvad en afgørelse i klageinstansen kan løse.

Brugen af NKMM har været stigende siden indførelsen i 2017. I 2019 behandlede instansen 120 klager mod 10 klager i 2017. Forældrene oplever, at klageinstansen er vigtig, fordi sager kan få en afgørelse. Klageinstansen oplever, at dens arbejde bliver vanskeliggjort af, at skolerne ikke er vant til at skrive ting ned, herunder mangel på journalisering af centrale dokumenter.

Antimobbebestemmelserne i undervisningsmiljøloven trådte i kraft pr. 1. august 2017. Her blev det obligatorisk for uddannelsesinstitutioner at udarbejde en antimobbestrategi, ligesom det blev lovpligtigt for uddannelsesinstitutioner at udarbejde handlingsplaner for afhjælpning af mobbeproblemer senest 10 arbejdsdage efter mobningen blive konstateret.

Evalueringen skal danne grundlag for en lovovervågningsredegørelse til Folketinget i oktober. Antimobbebestemmelserne er underlagt en solnedgangsklausul, som gør, at bestemmelserne automatisk ophører 31. juli 2022.

Om evalueringen

Epinion har udarbejdet en evaluering af antimobbebestemmelserne og Den Nationale Klageinstans mod Mobning. I evalueringen undersøges både grundskoler og ungdomsuddannelser.

Evalueringen ser også nærmere på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets medieringsindsats, hvor styrelsens læringskonsulenter tilbyder mediering, hvis formål er at facilitere en samtale mellem forældre og skole ved sager fra klageinstansen, så de får en fælles dialog om, hvordan de kan hjælpe eleven til at trives bedre.

Folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ungdomsskoler, specialskoler og ungdomsuddannelser har medvirket i evalueringen. Derudover har forældre til elever i disse skoleformer medvirket i evalueringen, ligesom ni udvalgte klagesager er undersøgt som casestudier.