Hop til indhold

I 2019 havde efterskoler, frie fagskoler, fri- og privatskoler, kombinerede skoler og private gymnasier samlet set et overskud på de ordinære aktiviteter på 409,2 millioner kroner. Det er et fald i indtjeningen i forhold til 2018, hvor overskuddet på de ordinære aktiviteter var 526,8 millioner kroner.

Årsrapporterne for erhvervsskoler, AMU-centre, SOSU-skoler, almene gymnasier og hf, VUC’er og FGU’er viser samlet et underskud på de ordinære aktiviteter på 112,9 millioner kroner. Det er et væsentligt fald i resultatet sammenlignet med 2018, hvor der var et underskud på 10,3 millioner kroner.

De samlede sektorresultater dækker over udsving institutionerne og skolerne imellem og på tværs af skole- og institutionsområder.