Hop til indhold

Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres fremtid.

Den 17. august åbnes der for indstillinger til Årets Dagtilbud. En pris, der bliver uddelt af Børne- og Undervisningsministeriet sammen med FOA, BUPL og KL. Prisen gives til en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvor den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis og i udviklingen af børne- og læringsmiljøet. Den daglige praksis skal samtidig være funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag.

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen. Det kan for eksempel være bestyrelser og forældre, ledere og medarbejdere, konsulenter og forskere. Man kan indstille som enkeltperson eller som gruppe.

Indstillingerne til prisen som Årets Dagtilbud vil derefter blive behandlet af et fagudvalg. Efter behandlingen af indstillingerne besøger fagudvalget tre nominerede dagtilbud, og på dette grundlag vil vinderen af prisen blive udpeget.

En daginstitution eller dagpleje indstilles ved at udfylde en online formular på hjemmesiden Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Praktiske oplysninger

Der åbnes for indstillinger den 17. august, og indstillingsfristen er den 27. september 2020. Prisen overrækkes af ministeren i marts 2021.

På grund af situationen med COVID-19 er processen forsinket, og prisen uddeles derfor samlet for 2020 og 2021.