Hop til indhold

Sundhedsmyndighederne er kommet med en række anbefalinger, som skal bremse den stigende smitte af COVID-19 i Aarhus. En af dem lyder, at gymnasier og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner skal udskyde deres fysiske skolestart med 14 dage. På den baggrund har børne- og undervisningsministeren sendt et brev til samtlige ungdomsuddannelser i Aarhus Kommune med opfordring til at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling. 

Anbefalingen omfatter følgende institutioner og uddannelser i Aarhus Kommune:

  • Offentlige gymnasier: Alle uddannelser
  • Private gymnasier: Alle uddannelser
  • Erhvervsskoler: Alle uddannelser med undtagelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelser
  • Private udbydere af erhvervsuddannelser med undtagelse af evt. erhvervsrettet voksen- og efteruddannelser
  • Voksenuddannelsescentre: GSK, 2-årig hf og hf-enkeltfag

Det er bestyrelsen for den enkelte uddannelsesinstitution, der beslutter, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefaling konkret skal håndteres. 

De omfattede institutioner og uddannelser anbefales at overgå til fjernundervisning i perioden.