Hop til indhold

De yngste elever i 0.-5. klasse har gradvist kunnet vende fysisk tilbage til deres skole. Det er sket som en del af den første fase af genåbningen af Danmark. Men mange elever bliver fortsat fjernundervist, og det kan give udfordringer både fagligt og socialt for eleverne.

Derfor præsenterer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil nu en række tiltag, der skal styrke kvaliteten af fjernundervisningen:

”Jeg er mildest talt imponeret over, hvor godt lærere og skoler har håndteret den svære situation. Selvom det selvfølgelig fungerer forskelligt derude, så er det samlede billede positivt. Men i næste uge tager vi hul på 8. uge med fjernundervisning for vores ældste elever. Og jeg forstår godt, hvis man begynder at være lidt mat og udfordret på sin kreativitet derude. Derfor sætter vi nu gang i nogle tiltag, der forhåbentlig kan bidrage yderligere til den i øvrigt gode kvalitet i nødundervisningen,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Børne- og undervisningsministeren er helt opmærksom på de sociale afsavn, som rigtig mange af de ældre elever oplever i disse dage:

”Det er en hård tid for de ældste elever. Vi ved, hvor meget venskaber og klassefællesskaber betyder, og derfor opleves manglen på fysisk kontakt som et meget stort afsavn. Jeg håber, at man mange steder gør, hvad man kan, for at kompensere så godt som muligt med virtuelle tiltag. Jeg har f.eks. hørt, at man nogen steder holder virtuel ’klassens time’. Vi vil fra ministeriets side samle og dele nogle gode eksempler til inspiration for andre. Selvfølgelig kan det ikke gøre det ud for det fysiske møde, men forhåbentlig kan det gøre det hele lidt mindre ensomt i en svær tid,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Se faktaboks for hvilke tiltag, ministeriet iværksætter.

En række tiltag skal styrke fjernundervisningen

Børne- og Undervisningsministeriet igangsætter følgende initiativer for at hjælpe og inspirere til bedre fjernundervisning:

  1. Let tilgængeligt overblik for lærere og skoler over digitale undervisningsforløb samt virtuelle og fysiske undervisningstilbud, fx på naturcentre eller kulturinstitutioner, om aktiviteter opdelt på fag og klassetrin.
  2. Udvikling af nye undervisningsforløb målrettet elever i 6.-10. klasse inden for udvalgte fag og temaer samt undervisningsaktiviteter, der kan styrke elevernes motivation og trivsel.
  3. Faglig og pædagogisk vejledning til lærere om kvalitet i fjernundervisningen (fx gennem korte webinarer, virtuelle sparringsmøder og netværkstilbud).
  4. Inspiration til lærerne om anvendelse af digitale kommunikationsværktøjer i fjernundervisningen, herunder hvordan disse kan bruges til at understøtte det sociale sammenhold i klassen.
  5. Inspiration til organisering og tilrettelæggelse af indhold i undervisning for de fysisk fremmødte elever i store grupper (kan bidrage til at frigøre læreressourcer til fjernundervisningen).

Her kan lærere og pædagoger finde hjælp og inspiration

Børne- og Undervisningsministeriet har gennem de seneste ugers nedlukning sat gang i en række initiativer for at hjælpe og inspirere lærere og pædagoger i deres arbejde med fjernundervisning:

  • Materiale og vejledninger på Danmarks Læringsportal emu.dk til både forældre, lærere og skoleledere om alt fra fagene, udsatte elever, gennemførelse af projektopgave hjemmefra til læringsaktiviteter i hjemmet og uddannelsesvejledning.
  • Vejledning af sektoren via ministeriets corona-hotline og den specifikke hotline til hjælp af udsatte elever. 
  • Gratis adgang til en lang række læremidler med materialer i alle fagene.

Materialet er tilgængeligt på emu Danmarks læringsportal: Gode råd til undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19