Hop til indhold

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har besluttet at videreføre videnscentrene for erhvervsuddannelserne med driftsmidler til og med 2024. Det samme er tilfældet for videnscenterportalen.

Det hele finansieres med aftalekredsens kvalitetsudviklingsmidler.

Find mere information om videnscentrene på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside og dyk nærmere ned i de ni centres konkrete tilbud på videnscenterportalen (videnscenterportalen.dk).

Fakta

Videnscentrene har eksisteret i omkring to år og skal blandt andet bidrage til, at elever i erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. Centrene skal være faglige fyrtårne og skal være opdateret med den nyeste teknologi, der hvor digitaliseringen går hurtigst.

Rambøll har i januar lavet en evaluering af centrene, som afdækker deres foreløbige resultater set i forhold til de nationale målsætninger. Overordnet set vurderer Rambøll, at hovedparten af videnscentrene er godt på vej, men at der fortsat ligger en stor opgave i at skabe et større og bredere kendskab til tilbuddene på erhvervsskoler, som ikke selv er en del af et videnscenter. Generelt vurderer de undervisere, der har anvendt et tilbud fra et videnscenter, kvaliteten og relevansen meget positivt.

Læs evalueringen (pdf)