Hop til indhold

Kommuner og private tilbud står lige nu over for en stor og vigtig opgave med genåbningen af dagtilbud, SFO og klubber, og der bliver arbejdet hårdt for at få en ny og anderledes hverdag til at fungere. Erfaringerne fra de første dage af genåbningen viser, at en række kommuner og tilbud er klar til at tage imod børnene, mens andre har brug for lidt længere tid til at komme på plads. 

Det er vigtigt, at der fortsat er et stærkt velfærdssamfund på den anden side af COVID-19. Med aftalen er partierne enige om, at regeringen skal sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO med videre, herunder reduktion i forældrebetaling, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden i den gældende bekendtgørelse om genåbning. Der vil blive fastsat en parallel statslig kompensation til SFO på fri- og privatskoler. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april 2020, vil ikke blive kompenseret.

Aftalepartierne har stor forståelse for, at nogle familiers økonomi er blevet hårdt ramt under krisen, for eksempel fordi den ene eller begge forældre har mistet deres arbejde eller er sendt hjem uden løn. Økonomisk trængte familier kan hurtigt få et økonomisk fripladstilskud, der helt eller delvist kan fjerne forældrebetalingen.

Fripladstilskuddet er et sikkerhedsnet for familierne, som sammen med øvrige hjælpepakker kan hjælpe med at holde hånden under de økonomisk mest trængte familier. Aftalepartierne vil i denne forbindelse understrege vigtigheden af, at kommunerne behandler de indkomne ansøgninger hurtigt, så familierne kan få de tilskud, de er berettiget til, allerede fra den kommende måned.

Læs hele aftaleteksten om forældrebetaling under genåbning (pdf).

”Kommunerne står med en kæmpe opgave i de her dage. Børnehaver og vuggestuer skal åbnes, samtidig med at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det går mange steder rigtig godt, men særligt i byområder hvor pladsen er trang mangler man lidt endnu. Her vælger nogle kommuner at reducere forældrebetalingen, og det vi gør med aftalen her er at slå fast, at de omkostninger som kommunerne har skal indgå i forhandlingerne om den kommende økonomiaftale. Det glæder jeg mig over, at et samlet folketing står bag,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Med aftalen sikrer vi, at hverken kommuner, private institutioner eller frie grundskoler står tilbage med en kæmpe ekstraregning på grund af COVID-19-krisen, og vi sørger for, at familierne ikke skal betale for en institutionsplads, de ikke har til rådighed eller en madordning, der er afløst af madpakker. Det har været vigtigt for Venstre, at staten skulle give en økonomisk hjælp til kommuner og forældre, og selv om aftalen ikke indeholder alt det, vi har ønsket fra de blå partiers side, så er det bedre end ingen hjælp, derfor bakker vi op om aftalen,” siger børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

”For Dansk Folkeparti har det været afgørende, at en aftale sikrer økonomisk dækning af meromkostninger ved nedsat forældrebetaling og meromkostninger ved kommunernes og de private institutioners arbejde med at sikre sundhedsmæssigt forsvarlige dagtilbud, som reelt kan dække forældrenes behov for børnepasning. Endelig er vi tilfredse med, at der ikke skal betales for madordninger, som ikke leveres,” siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

”Genåbning af daginstitutionerne er ikke nogen ukompliceret opgave for kommunerne. For børnene og deres familier er det samtidigt afgørende, at de så hurtigt som muligt kan vende tilbage til en tryg hverdag i deres vuggestuer og børnehaver. Ingen forældre skal være tvunget til at melde deres barn ud af økonomiske årsager, og hverdagen for familierne skal også kunne hænge sammen rent praktisk. Derfor er jeg glad for, at vi nu forpligter regeringen på at give kommunerne en økonomisk håndsrækning til de ekstra udgifter, der er forbundet med genåbningen - blandt andet reduceret forældrebetaling,” siger børne- og undervisningsordfører Anne Sophie Callesen (RV).

”Det bliver nu slået fast med syvtommersøm, at kommunerne hurtigt skal sørge for at give børn fripladser, hvis børnenes forældre mister deres indkomst. I en tid hvor flere mister deres arbejde, er det vigtigt, at det sociale sikkerhedsnet er hurtigt og fleksibelt,” siger undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

”Det kræver ikke bare en kæmpeindsats af det pædagogiske personale, men også ekstra økonomi at sikre en god og tryg hverdag for børnene under genåbningen af daginstitutionerne. Godt der er politisk enighed om at kompensere kommunerne for ekstraudgifterne, herunder udgiften til at refundere forældrebetaling til de forældre, der ikke kan få plads eller i en periode aftaler at lade børnene blive hjemme,” siger børne- og undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL).

”Jeg er glad for, at ministeren har rykket sig, så forældre nu kan se frem til en kompensation for deres betalinger til institutionerne, uanset om man som forældre har valgt en offentlig eller privat institution. Det er ikke rimeligt, at man betaler for en service, som man ikke får. Derfor mener jeg også, at det er enormt ærgerligt, at ministeren ikke kan give klarhed over størrelsen af kompensationen. Det handler i sidste ende om tryghed for de mange hårdtprøvede familier, og her spiller økonomisk vished en afgørende rolle,” siger børne- og familieordfører Brigitte Klintskov Jerkel (K).

”Mange familier er ramt på økonomien. Udover den tryghed og varme man finder i familien, er dagtilbud vigtige for de forældre, der har brug for det, for at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor er vi glade for, at vi med denne aftale kommer dem i møde økonomisk, når de ikke får det fulde dagtilbud, som de betaler for. Det er kun rimeligt. Samtidig sørger vi for, at man selvfølgelig ikke skal betale for en madordning, som man ikke kan gøre brug af,” siger børneordfører Mette Thiesen (NB).

”Jeg er oprigtigt glad for, at vi på tværs af partiskel og blokke, har kunnet blive enige om at bakke ikke bare kommunerne, men også de mest udsatte familier op, nu hvor børnene igen skal tilbage i vores vuggestuer, børnehaver og andre dagtilbud,” siger Uffe Elbæk (de fire grønne løsgængere)

Alternativet, Liberal Alliance og Partiet Fremad støtter også aftalen.

Aftalepartierne er også enige om, at aftalen om økonomisk hjælpepakke til efterskoler, frie fagskoler med flere, der blev indgået den 1. april 2020 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de fire grønne løsgængere og Fremad forlænges frem til den 11. maj 2020. Aftalen indeholder blandt andet et tilskud på 1.000 kr. per uge per elev til reduktion af forældre-/deltagerbetaling til kostskoletilbud, der er lukket. Tilskuddet i den oprindelige aftale vedrørte 1. april til 30. april.