Hop til indhold

Erhvervsuddannelserne åbner fysisk for undervisning af elever, der er i gang med deres sidste år i hovedforløbet og dermed det sidste år af deres uddannelse. Genåbningen af erhvervsskoler for denne gruppe elever kan ske fra mandag den 20. april, når den pågældende skole lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Erhvervsskolerne har de seneste uger nødundervist deres elever. Men efter uger med primært teoretisk undervisning har eleverne behov for at gennemføre de praksisrelaterede fag, der typisk kræver værkstedsfaciliteter på erhvervsskolen. Det gælder i særlig grad for elever, hvor svendeprøven nærmer sig. Derfor genåbner erhvervsskolerne for netop den elevgruppe.

Konkret er det elever på sidste år, der skal tilbage til hovedforløbsundervisning på erhvervsskolerne, som en del af genåbningen. Det gælder for både elevernes skoleperioder, elever i skolepraktik, og elever, der skal afvikle deres svendeprøve.

Genåbningen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ligesom det er tilfældet med genåbning af dagtilbud, skoler og gymnasier.