Hop til indhold

Denne nyhed omhandler genåbningens fase 1. Klik her for at læse om de nyeste retningslinjer, der omhandler fase 2.

Nyheden er opdateret den 16. april 2020 med en ny udgave af "Retningslinjer for genåbning af erhvervs- og voksenuddannelser, STU og FGU mv. (pdf)" samt den 14. april med en ny udgave af "Retningslinjer for genåbning af gymnasiale uddannelser (pdf)".

Det er en ny hverdag, der venter de børn, elever og ansatte, der er en del af den første fase af genåbningen af Danmark. Ud over vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen om blandt andet hygiejne, håndvask og rengøring offentliggør Børne- og Undervisningsministeriet nu retningslinjer for selve rammerne for den nye hverdag i vuggestuer, børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser. Det gælder for eksempel, hvilke uddannelser og elever der er omfattet, prøver og lignende. Retningslinjerne er udarbejdet efter dialog med sektoren.

Ministeriets retningslinjer tager udgangspunkt i de overordnede rammer for genåbningen, og de skal kunne oversættes konkret og lokalt til den enkelte skole eller institution.

For dagtilbud under den kommunale forsyning, folkeskoler og SFO m.fl. vil det være kommunalbestyrelsens opgave at vurdere, hvornår den pågældende institution lever op til Sundhedsstyrelsens vejledninger og således er klar til at åbne. For fri- og privatskoler, privatinstitutioner, pasningsordninger, gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler m.fl. er det bestyrelsen eller ledelsen, der foretager vurderingen. Først når det sker, kan en institution åbne igen for børn, elever og ansatte. Derfor forventes alle ikke at være klar til at åbne på samme tid og i samme form som tidligere, men åbningen vil ske løbende fra onsdag den 15. april.