Hop til indhold

Kun 9 procent af stx-eleverne på 1. årgang har en sproglig studieretning. Det er i stedet de samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og økonomiske studieretninger, som gymnasieeleverne foretrækker. Det viser nye tal.

Ved at sammenligne fordelingen på hovedområde med skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 er der ikke nogle tydelige ændringer i andelen af elever med en sproglig studieretning.

Figuren viser 1.g.-elevernes fordeling på studieretninger fordelt på hovedområder, november 2019. Elever på lokale studieretninger indgår ikke i grafikken. Opgørelsen bygger på indberetninger for 99,6 pct. af eleverne på landets gymnasier (stx, htx, hhx).

Note: Figuren viser 1.g.-elevernes fordeling på studieretninger fordelt på hovedområder, november 2019. Elever på lokale studieretninger indgår ikke i grafikken. Opgørelsen bygger på indberetninger for 99,6 pct. af eleverne på landets gymnasier (stx, htx, hhx).
Kilde: Styrelsen for It og Læring, 2019/2020

 

Blandt eleverne på stx har knap halvdelen af eleverne en samfundsvidenskabelig studieretning (44 procent), mens 35 procent af eleverne har en naturvidenskabelig studieretning. 9 procent har en kunstnerisk studieretning.

På hhx er studieretninger inden for økonomi og marked særligt eftertragtede. Her har 98 procent af eleverne en studieretning inden for økonomi og marked. Ganske få elever har en studieretning med økonomi og sprog, mens 1 procent af eleverne har en ren sproglig studieretning, der indebærer, at eleverne får i alt tre fremmedsprog.

På htx har langt over halvdelen af eleverne en naturvidenskabelig studieretning (67 procent). 16 procent af htx-eleverne har en teknologisk studieretning, mens 17 procent har en kommunikationsteknisk studieretning.

De fleste elever på 2. hf har en ordinær fagpakke

Langt de fleste hf-elever følger den ordinære fagpakke. 95 procent af eleverne på 2. hf følger en ordinær fagpakke, mens 5 procent af hf-eleverne har en udvidet fagpakke. Dermed falder hf-elevernes fordeling på fagpakker godt i tråd med målsætningerne i gymnasiereformen 2017, hvor hf-uddannelsen blev professionsrettet.

Det er ikke obligatorisk for den enkelte institution at udbyde udvidede fagpakker.

Fakta

Skoleåret 2019/2020 er tredje skoleår efter gymnasiereformen trådte i kraft. Dermed har eleverne på stx, hhx og htx for tredje gang skullet prioritere mellem en række studieretninger fastsat i lov om de gymnasiale uddannelser, mens det for eleverne på den toårige stx er anden gang. Siden gymnasiereformen i 2017 har antallet af centrale studieretninger været defineret i loven. Dermed er det for skoleåret 2019/2020 muligt at sammenligne 1.g-elevernes fordeling på studieretninger med de to tidligere skoleår.

Den toårige hf-uddannelse blev med aftalen primært målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. I den forbindelse blev fagpakker indført for at sikre uddannelsens professionsorientering og for at give eleverne mulighed for faglig fordybelse. Fagpakkerne gennemføres på det andet år af den toårige hf-uddannelse. Dermed er det nu muligt at vise hf-elevernes fordeling på fagpakker for både skoleåret 2018/20219 og skoleåret 2019/2020. Landets gymnasier har indberettet elevernes fordeling på studieretning til Børne- og Undervisningsministeriet.