Hop til indhold

Nyheden er opdateret 24. juni 2020 kl. 14:40 med opdatering af udmøntningsbilag.

Regeringen og aftaleparterne sender med aftalen et klart signal til elever og forældre om, at de trygt kan tilmelde sig et ophold på en efterskole eller anden skole med kostafdeling i det kommende skoleår. Skolerne skal ligeledes kunne agere over for banker og forældre med troværdighed.

Baggrunden for aftalen er, at partierne ikke ønsker, at coronakrisen skal diktere skolelandskabet på den anden side af krisen, og at det derfor skal minde mest muligt om det, vi kender i dag.

Læs 'Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Frie Grønne Stemmer og Fremad om økonomisk hjælpepakke til efterskoler, frie fagskoler m.fl. i forbindelse med COVID-19' (pdf).

Pakken indeholder blandt andet nedsat forældrebetaling på efterskoler og andre kostskoler, en pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020, og til at hjælpe skolerne i næste skoleår samt en fripladspakke. 

”Efterskoler står for et helt særligt ungdomsfællesskab. Det er vigtigt, at vi får skabt noget ro omkring dem og de mange skoler med kosttilbud. De står med en særlig økonomisk udfordring på grund af nedlukningen, og jeg er glad for, at Folketinget står sammen om at få dem helskindet igennem coronakrisen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Venstre har de seneste uger kæmpet aktivt for at redde efterskolerne i Danmark. Med denne aftale kompenserer vi nu forældrene økonomisk og opretter et sikkerhedsnet for skoler med kostafdelinger. Efterskolerne er en unik uddannelsesform, hvor samvær, dannelse, kultur og undervisning smelter sammen, og eleverne får en oplevelse for livet. Det har covid-19-krisen ødelagt og elevudmeldelser og konkurser hos efterskoler har været en overhængende risiko for mange efterskoler. Det forhindrer denne brede politiske aftale, og det glæder Venstre,” siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

”For Dansk Folkeparti har det været afgørende, at vi med denne pakke kan skabe tryghed for både efterskoler, frie fagskoler og familier. Tryghed for familierne for at man roligt kan tilmelde sig efterskolen og for skolerne tryghed for, at der holdes en økonomisk hånd under de skoler, som på grund af den aktuelle situation mister elever nu og i næste skoleår,” siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

”Her er en hjælpende hånd til unge, som ønsker at uddanne sig på en efterskole eller på en fri fagskole. Det er uddannelser, som Radikale Venstre ønsker fortsat skal være mulige valg for familier i Danmark, men som i dag er pressede på grund af epidemien,” siger skoleordfører Marianne Jelved (RV).

”Nu kommer der en akut hjælpepakke ud til en række skoleformer, som er vigtige for Danmark, men som er alvorligt presset. Særligt har SF været optaget af at sikre, at der kommer hurtig hjælp ud til efterskolerne, så efterskolerne kan fortsætte arbejdet uden at skulle opkræve fuld elevbetaling fra elever, som ikke er der. Det lykkedes, og det er godt for både forældre, skoler og elever. Vi skal nemlig også have de mange efterskoler på den anden side af krisen,” siger børne- og undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

”Coronakrisen sætter lige nu hele efter- og friskoleverdenen under et voldsomt pres. Det gælder også økonomisk, og ikke mindst efterskolerne står i risiko for at blive hårdt ramt af udmeldelser og svigtende tilgang i næste skoleår. Det håber jeg, vi kan afbøde med aftalen her, så vi får hjulpet skolerne økonomisk gennem krisen,” siger undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL).

”Mange forældre er usikre på, om de skal tage deres barn hjem fra et efterskoleophold, eller de overvejer at udskyde efterskoleopholdet til efteråret. Med denne kompensationspakke giver vi de forældre lidt mere ro i maven og lidt mere tryghed om den økonomiske situation. Forældrene hænger således ikke selv på hele udgiften, og forhåbentligt vil det betyde, at vi ikke ser et fald i de kommende indmeldelser eller en stigning i udmeldelser,” siger undervisningsordfører Mai Mercado (KF).

”Med denne aftale giver vi en økonomisk håndsrækning til særligt efterskoler, men også til frie fagskoler og andre skoler med kosttilbud. Skoler som også rammes hårdt af coronakrisen. Det er en håndsrækning, der skal sikre, at elever og forældre med sindsro kan tilmelde sig det kommende skoleår. En efterskole er ofte en vigtig del af et lokalsamfund. Derfor skal de selvfølgelig også hjælpes gennem denne krise,” siger undervisningsordfører Mette Thiesen (NB).

”Alternativet vil sikre et kontinuerligt skoleforløb på landets efter- og kostskoler. Derfor er vi med til at sikre, at skolerne kommer økonomisk helskindet gennem denne svære tid. Det er essentielt for os, at coronakrisen ikke går for meget ud over børnene eller alternative skoleformer,” siger Torsten Gejl (ALT).

”Det er på alle måder godt, at der nu er lagt et økonomisk sikkerhedsnet under efterskolerne. Godt for skolerne. Godt for forældrene. Og ikke mindst godt for de børn, der er eller skal på efterskole,” siger Uffe Elbæk (Frie Grønne Stemmer).

Liberal Alliance og Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Fremad, står også bag aftalen.

Fakta - aftalens hovedpunkter

Hjælpepakken omfatter efterskoler, frie fagskoler, erhvervsskoler med kostafdeling, landbrugsskoler, almene og private gymnasier med kostafdeling samt fri- og privatskoler med kostafdeling. Fripladspakken omfatter alle fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. 

  • Reduceret forældre- og deltagerbetaling. Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kroner pr. uge per elev fra 1. april og 1 måned frem, dog maksimalt den konkrete deltagerbetaling, såfremt skolerne fortsat er lukkede.
  • Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020. Der afsættes en pulje på 60 millioner kroner, som kan søges af efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, som oplever, at elever melder sig ud frem mod sommerferien 2020.
  • Pulje til at hjælpe skoler i det kommende skoleår. Der afsættes en pulje på 170 millioner kroner til at hjælpe efterskoler og frie fagskoler, som oplever faldende elevtal til skoleåret 2020/21 set i forhold til de tre forudgående skoleår.
  • Fripladspakke. Der afsættes 50 millioner kroner i 2020 øremærket til nedsættelse af deltagerbetaling, så skolerne efter individuelle vurderinger kan nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. 
  • Annullering af kravene til den mindste ugentlige elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler i kalenderåret 2020.