Hop til indhold

Regeringen vil stoppe den tidligere regerings besparelser på uddannelser, og vil derfor fjerne det årlige omprioriteringsbidrag på to procent på uddannelsesområdet fra 2020 og frem på de uddannelsesinstitutioner, der ellers var omfattet. Det betyder, at blandt andet gymnasier og VUC’er ikke længere vil opleve massive årlige besparelser på de uddannelser, de udbyder.

”Uddannelse er det fundament vores samfund er bygget på. Vi bliver stærkere og rigere, jo bedre uddannet vi samlet set er som befolkning. Nu tager vi et lille, men vigtigt skridt, for at rette op på den skade besparelserne har været for vores uddannelser og dermed for vores samfund. Det er klart, at vi ikke løser alle problemerne ved at droppe planlagte besparelser, men i første omgang handler det om at stoppe blødningen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Bevillingen på Børne- og Undervisningsministeriets område er løftet med ca. 345 mio. kroner i 2020 som følge af afskaffelsen af omprioriteringsbidraget.

Derudover har regeringen besluttet at videreføre den såkaldte kvalitetspulje på erhvervsuddannelserne med 168 mio. kroner årligt i 2020-2023. Den pulje ville ellers være udløbet med udgangen af 2019.

Regeringen har dermed prioriteret knap 515 mio. kroner mere til Børne- og Undervisningsministeriets område i 2020 end den tidligere regering lagde op til.

I alt sætter regeringen over 800 mio. kroner af på hele undervisnings- og uddannelsesområdet for at undgå yderligere besparelser.

Forslaget om at annullere fremtidige besparelser er fuldt finansieret. Regeringen foreslår således, at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften, annullere den planlagte lempelse af skattefritagelse for fri arbejdstelefon og bevare det nuværende loft for aktiesparekontoen, som den tidligere regering ønskede at hæve. Samlet giver de tre forslag 1,6 mia. kroner i merprovenu, hvoraf godt 800 mio. kroner anvendes på at annullere den tidligere regerings planlagte besparelse på uddannelse.

“Vores forslag til finanslov taler sit klare sprog og viser denne regerings prioritering. Vi vælger velfærd. Uddannelse er vigtigere for vores samfund end skæve skattelettelser. Vi er klar over, at der næste år stadig vil være elever og lærere, som med rette mener, at tingene er for pressede. Det anerkender vi. Men vi skal starte et sted,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Faktaark – fordeling af annullering af omprioriteringsbidrag (pdf)

Tallene, der fremgår af kortet rummer en række forbehold. Forbeholdene er opridset i tabellen for effekterne af omprioriteringsbidraget (pdf).