Hop til indhold

Regeringen vil nu starte et længere forløb op omkring at nytænke anvendelsen af test i folkeskolen. Det vil kræve inddragelse fra elever og lærere, fra forældre og skoleledere, fra kommuner og faglige organisationer og fra alle Folketingets partier.

Ministeren har efter drøftelse med folkeskoleforligskredsen desuden besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt godkendes forsøg med fritagelse for de nationale test.

”Regeringen ønsker at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og generelt nytænke anvendelsen af test i folkeskolen. Sådan en nytænkning kræver både grundige overvejelser og bred inddragelse af både elever, forældre samt partierne bag folkeskoleforliget. I forlængelse af det har jeg besluttet, at ministeriet ikke imødekommer ansøgningerne fra kommuner, der har søgt om at blive fritaget for at afholde alle nationale test. Vi ønsker at finde et ordentligt og varigt alternativ, som kan træde i kraft hurtigt. Det system skal omfatte alle, og så nytter det ikke noget at sætte forsøg i gang,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ti kommuner har inden for de seneste måneder søgt om at gøre forsøg med ikke at afholde de nationale test. Det drejer sig om Aarhus, Albertslund, Esbjerg, Frederikssund, Hvidovre, Kerteminde, Næstved, Randers, Sønderborg og Vejle. En række kommuner har herudover givet udtryk for eller har truffet politisk beslutning om at ville søge ministeriet om fritagelse. Disse og fremtidige ansøgninger vil som udgangspunkt heller ikke blive godkendt i denne omgang.

Ansøgningerne kom i kølvandet på fornyet kritik fra forskere.

Folkeskoleloven giver ikke mulighed for generelt at fritage kommuner eller skoler fra at skulle afholde de nationale test. Børne- og undervisningsministeren kan dog godkende fravigelse af regler i folkeskoleloven, hvis det sker som led i forsøg eller pædagogisk udviklingsarbejde, og derfor har ministeriet valgt at behandle henvendelserne fra kommunerne som ansøgninger om forsøg.

Der er igangsat en evaluering af de nationale test, som varetages af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). I forbindelse med evalueringen er der nedsat en rådgivningsgruppe med forskere og praktikere, som skal komme med anbefalinger til det videre arbejde med nationale test. Rådgivningsgruppen forventes at komme med sine anbefalinger i starten af 2020.