Hop til indhold

Der blev afholdt optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser den 14. juni, den 6. august og den 16. august 2019. Ca. 5.200 ansøgere deltog i optagelsesprøven, som omhandler fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

62 procent af ansøgerne til de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) bestod prøven, mens det samme gjaldt 65 procent af ansøgerne til hf.

93 procent af ansøgerne fra prøvefrie skoler bestod optagelsesprøven, mens 37 procent af ansøgerne, der var vurderet ikke-uddannelsesparate, bestod prøven.

Der var i alt ca. 47.600 ansøgere til de gymnasiale uddannelser.

Fakta

Optagelsesprøven består af faglige opgaver inden for dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Disse fag er valgt, fordi de indgår i de bundne prøver i folkeskolens afgangseksamen. Opgaverne udformes og bedømmes på en sådan måde, at de tester, om ansøgerens niveau svarer til karakteren 4 fra folkeskolen.

Ansøgere til de gymnasiale uddannelser, der skal aflægge optagelsesprøven, er blandt andet elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, og elever fra prøvefrie skoler.

De data, der ligger til grund for nyheden, bygger på øjebliksbilleder af eksempelvis elevernes uddannelsesønske og er derfor behæftet med nogen usikkerhed.