Hop til indhold

Otte ud af ti elever er glade for at gå i gymnasiet. På en skala fra et til fem, hvor fem er det højeste, ligger glæden ved at gå i skole på 4,1. Det er hovedresultaterne af den første trivselsmåling på gymnasierne.

Udover en høj trivsel viser undersøgelsen dog også, at der er områder, hvor eleverne føler sig pressede. Således svarer halvdelen af eleverne, at de tit føler sig pressede på grund af karakterer. Når det gælder følelsen af pres på grund af egne krav og forventninger til skolearbejdet, føler næsten syv ud af ti af pigerne sig tit pressede, mens det kun gælder for knap halvdelen af drengene. Derudover har over 30 procent af eleverne af forskellige årsager seriøst overvejet at ”droppe ud” af skolen.

”I regeringen glæder vi os over, at de fleste unge er glade for at gå på gymnasiet. Men det er meget bekymrende, at så mange unge føler sig pressede. De unge er et spejl af det samfund, de vokser op i, så når de har så høje forventninger til dem selv, er det fordi, de oplever, at samfundet har meget høje forventninger til dem. For høje. Det er vi nødt til at reagere på som politikere, hvis vi ønsker høj trivsel for vores unge,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Nyheden fortsætter under grafikken.

Som led i gymnasiereformen fra 2017 blev partierne bag aftalen enige om, at trivslen på de gymnasiale uddannelser skulle styrkes. Det er på den baggrund, at de årlige trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser, blev sat i gang. Der bliver gennemført lignende undersøgelser i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne.

Som følge af kritik af trivselsmålingerne på folkeskoleområdet i 2017 blev trivselsmålingerne på de gymnasiale uddannelser udskudt, så man kunne undersøge blandt andet dataetiske udfordringer på området. I efteråret 2018 blev trivselsmålingerne på de gymnasiale uddannelser iværksat, efter spørgerammen var blevet rettet til.

Se resultaterne for den gymnasiale trivselsmåling på uddannelsesstatistik.dk.

Udvalgte resultater fra trivselsmålingen

  • 82 procent af eleverne har svaret ”helt enig” (5 på skalaen) eller ”delvist enig” (4 på skalaen) på spørgsmålet ”Er du glad for at gå i skolen” (gennemsnit 4,1).
  • Eleverne trives bedst i forhold til indikatoren ’mobning’, som ligger på 4,7, mens de trives dårligst på indikatoren ’pres og bekymringer’, som ligger på 2,7.
  • Halvdelen af elever svarer, at de ”tit” eller ”meget tit” føler sig pressede på grund af karakterer.
  • Når det gælder følelsen af pres på grund af egne krav og forventninger til skolearbejdet, føler næsten 70 procent af pigerne sig ”tit” eller ”meget tit” pressede, mens det gælder for knap 50 procent af drengene.
  • Over 30 procent af eleverne har af forskellige årsager seriøst overvejet at ”droppe ud” af skolen.
  • Der er ikke nogen større forskel på hvordan eleverne på de forskellige gymnasiale uddannelser trives i forhold til indikatorerne.

Læs mere om trivselsmålingerne på de gymnasiale uddannelser.