Hop til indhold

I dag er det forskelligt fra kommune til kommune og fra skole til skole, hvordan børns fravær i folkeskolen bliver registreret og dermed vidt forskelligt, hvad der forstås med højt fravær, og hvornår højt fravær bliver opdaget. Det er blandt andet fravær, som forældrene ikke har begrundet eller oplyst skolen om.

”Alt for mange børn går rundt med problemer, som ikke bliver opdaget. Det kan være store problemer i barnets familie, som ingen kender til. Men på ét parameter kan vi tydeligt opdage de børn, der ikke har det godt. Det er ved barnets fravær fra skolen. Derfor skal der være store alarmklokker, der ringer, når børn har for meget fravær,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsteder natten til tirsdag en ny bekendtgørelse om registrering af fravær i folkeskolen, der træder i kraft den 1. januar 2020. 

Bekendtgørelsen omhandler blandt andet implementering af de nye krav til registrering af fravær. Med den mere systematiske registrering af fravær kommer der nu en gennemsigtighed, som gør det muligt at reagere på fraværet, inden det bliver for stort. Reglerne skal samtidig sikre, at skolerne registrerer fravær på samme måde på tværs af landet. Den nye bekendtgørelse præciserer desuden, hvornår fravær er lovligt og ulovligt. Sygefravær samt fravær på grund af handicap, funktionsnedsættelser og lignende er ikke ulovligt fravær.

Den 1. august 2019 trådte reglerne i kraft om, at skolens leder skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for ét kvartal. Dette bliver nu klarlagt i bekendtgørelsen. 

”Vi skal ikke bare vende det blinde øje til, over for børn der har det svært. Kommunerne kan nu blive opmærksomme på børn og unge, som de ikke tidligere har været i forbindelse med. Ligesom kommunalbestyrelsen nu skal reagere ved højt ulovligt fravær, så barnet bliver hjulpet. Det kan være med hjælp til familien, en børnefaglig undersøgelse eller dialog med Pædagogisk Psykologisk-Rådgivning. Det skal støtte børn og forældrene for eksempel ved eventuelle psykiske vanskeligheder, misbrug eller andre problemer,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeriet vil desuden præcisere og vejlede om det forebyggende arbejde, særligt i forhold til hvordan det vil være muligt at gribe ind og foretage underretninger også ved fravær under 15 procent. Den systematiske registrering og underretningerne gør det muligt for kommunerne at opdage bekymrende fravær tidligere.

Hvis en elev har over 15 procents ulovligt fravær i et kvartal kan kommunen iværksætte sociale indsatser og skal træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. 15 procents ulovligt fravær svarer typisk til 8-9 fraværsdage over en periode på tre måneder. 

Kommunerne har frem til den 1. januar 2020 til at implementere den nye fraværsregistrering. Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet vejledninger til skoler og forældre.