Hop til indhold

Den faglige del af studieturene skal omhandle et eller flere emner som klima, historie, kultur, sprog, natur og samfundsforhold. Det er desuden en forudsætning, at eleverne på studieturene indgår i et samarbejde med lokale unge på Færøerne eller i Grønland.

Fakta om puljen:

Rejsepuljen yder efter ansøgning tilskud til klasser eller hold på offentlige institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller forberedende grunduddannelser. Der kan kun søges om tilskud til én studietur per institution. Tilskuddets størrelse afhænger af om rejsen går til Færøerne eller Grønland. Puljen for finansåret 2019 er på 1 million kroner. Rejsen skal være gennemført inden den 30. juni 2020. Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at der de kommende tre år vil kunne søges om tilskud til studieture fra en pulje, der hvert år er på 3 millioner kroner.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer puljen. Tilskuddet vil efter ansøgning fra skolerne være tildelt inden udgangen af 2019.