Hop til indhold

Årsstatistikken viser, at der i 2018 er indgået knap 45.200 uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder. Det er en stigning på 3 procent i forhold til 2014. Stigningen er primært sket inden for de korte aftaler, mens de ordinære uddannelsesaftaler, der dækker hele uddannelsesforløbet, er faldet. Det er særligt inden for det offentlige område, at det halter med at oprette praktikpladser.

”Der er sket en lille stigning i antallet af elever, der har fået praktikplads i en virksomhed. Det er langt fra godt nok, når 9.000 elever på erhvervsuddannelserne mangler en praktikplads. Så det er ikke noget, jeg kommer til at fejre, før vi er i mål,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Langt de fleste af de elever, der mangler praktikplads, er i skolepraktik. 5.000 var i skolepraktik ultimo 2018, og det er et fald på ca. 2.000, siden det toppede i 2016.

Regeringen helmer ikke, før vi er helt i mål med at skaffe lærepladser nok.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

”Vi har grundlæggende ikke fat i de rigtige værktøjer til at løse udfordringen om at få flere praktikpladser til vores faglige uddannelser, når det stadigvæk kan være et problem efter så mange år. Regeringen helmer ikke, før vi er helt i mål med at skaffe lærepladser nok,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Årsstatistikken for praktikpladsområdet skal ses som et supplement til de praktikpladsstatistikker, der udgives månedligt. I årsstatistikken er der særligt fokus på den langsigtede udvikling på praktikpladsområdet, mens det centrale i månedsstatistikkerne er den kortsigtede udvikling.