Hop til indhold

Inkluderende børnefællesskaber, sammenhænge i børnenes liv og fokus på børneperspektivet er kodeordene for de tre nominerede til Årets Dagtilbud 2019. En integreret institution i Vejle, en i Sønderborg og en Skovbørnehave i Gladsaxe er udvalgt fra et bredt felt af indstillinger. 

Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på den lange bane.

Årets Dagtilbud er en pris, der hvert år gives til et dagtilbud, som udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet. Den daglige praksis skal samtidig være solidt funderet i den styrkede pædagogiske læreplan og gennemsyret af det pædagogiske grundlag. 

Og de nominerede er...

124 indstillinger er blevet gennemgået og vurderet henover sommeren, og et fagudvalg har nu udvalgt tre dagtilbud, der hver især kan inspirere andre dagtilbud med deres pædagogiske arbejde. Fagudvalget skal nu besøge de tre nominerede dagtilbud og derefter træffe afgørelse om, hvem der skal løbe med titlen som Årets Dagtilbud 2019 og de 20.000 kroner, som følger med. Her er de tre nominerede: 

  • Asebo (integreret dagsinstitution i Vejle)
    ... for sit arbejde med børnefællesskaber og læringsmiljøer på tværs af alder og udvikling. Med et stærkt børneperspektiv og afsæt i det enkelte barn skaber Asebo tryghed og nærvær.
  • Børnehuset Toften (integreret institution i Sønderborg)
    … for deres skabende tilgang og arbejde med inkluderende børnefællesskaber. Særligt med fokus på sang og musikforståelse i den pædagogiske praksis. En tilgang, hvor både sociale relationer såvel som fysisk indretning står centralt i arbejdet for, at hvert barn føler sig set og hørt hver dag.
  • Gladsaxe Skovbørnehave (børnehave i Gladsaxe)
    ... for deres gennemgående arbejde med børneperspektiv. Skovbørnehaven har modet til at følge børnenes spor, gribe deres idéer og lade dem være omdrejningspunkt for et projekt, en leg, eller tema gennem længere tid. Skovbørnehaven er desuden meget åben og udadvendt i såvel aktiviteter som mentalitet. 

Fagudvalget består af repræsentanter fra FOA, BUPL, BUPL’s Lederforening, KL, FOLA, Danske Professionshøjskoler og dagtilbudsområdets praksisfelt. 

Prisuddeling i december 

Prisen som Årets Dagtilbud overrækkes af Børne- og Undervisningsministeriet den 16. december 2019. Til inspiration for alle vil der blive videreformidlet gode eksempler fra de tre nominerede dagtilbud. 

Læs mere om Årets Dagtilbud på emu.dk.