Hop til indhold

I 2018 var 56 procent af eleverne i praktik i en virksomhed tre måneder efter endt grundforløb.

Selvom der er tale om en mindre stigning, så er det vigtigt, at langt flere elever hurtigt får en praktikplads. Det slår børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fast.

”Jeg synes, det er tankevækkende, at knap halvdelen af alle eleverne på erhvervsuddannelserne ikke er i virksomhedspraktik tre måneder efter endt grundforløb. Hvis vi bare i to minutter forestiller os, at det samme skete for gymnasieelever, og at kun halvdelen af de 2. g’ere, der startede efter sommeren, sad tilbage i oktober. Der ville jo lyde et ramaskrig.” 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil mener, at både politikere, arbejdsgivere og faglige organisationer skal tage problemet med manglende praktikpladser alvorligt. Sker det ikke, vil tilslutningen til erhvervsuddannelserne ikke for alvor komme højt nok op.

”Det er simpelthen en bunden opgave at få gentænkt systemet, så overgangen fra grundforløb til praktik bliver mere ligetil for den enkelte unge. Samfundet står over for at mangle faglært arbejdskraft, og derfor er det afgørende, at vi får uddannet endnu flere faglærte.”

Når det kommer til skolepraktik, er 11 procent af eleverne begyndt i skolepraktik i 2018, mens tallet var 14 procent i 2017.

De nye tal viser desuden, at andelen af elever, der forventes at fuldføre uddannelsen, i 2018 er steget til 55 procent. Det er en stigning på et procentpoint i forhold til året før.

Fakta

For at fortsætte på hovedforløbet skal eleverne enten have en uddannelsesaftale med en virksomhed om praktik eller begynde i skolepraktik.

I 2018 var 56 procent af eleverne i uddannelsesaftale tre måneder efter endt grundforløb mod 49 procent i 2017. 11 procent af eleverne er i skolepraktik i 2018 mod 14 procent i 2017.

Samlet set viser tallene for overgangen mellem grund- og hovedforløbet, at 66 procent af eleverne i 2018 er videre i deres uddannelse, tre måneder efter de er færdige med grundforløbet. Året inden var tallet 63 procent.

På de omkring 100 forskellige erhvervsuddannelser er der stor variation i andelen af elever, der kommer i praktik. På ti erhvervsuddannelser var over 80 procent af eleverne i 2018 i uddannelsesaftale, tre måneder efter de er færdige med grundforløbet.