Rådgivningsindsatsen retter sig både mod kommunerne og pædagogisk personale i dagtilbud, særligt i forhold til organiseringen af obligatoriske læringstilbud samt arbejdet med målrettede forløb for forældre og målrettede pædagogiske forløb for børn.

Rådgivningsindsatsen tilbydes fra september 2019, og der kan ansøges løbende med frist ved udgangen af hver måned. Ansøgningsskemaet findes på EMU’en.

FAQ’en er udarbejdet i samarbejde med KL og indeholder vejledning til den kommunale forvaltning om de mere praktiske elementer af loven om obligatorisk læringstilbud. Du kan læse mere og finde FAQ'en på siden "Om aftalen".

I juli 2019 udkom en håndbog og filmen ”Hverdagen for de små i dagtilbud”, ligesom Børne- og Undervisningsministeriet inviterede pædagogisk personale til to temadage om obligatoriske læringstilbud.

Se håndbog og filmen i nyheden "Ny pakke støtter det pædagogiske arbejde med obligatoriske læringstilbud".

Baggrund om loven

Den 1. juli 2019 trådte loven om obligatorisk læringstilbud i kraft. Loven indebærer, at børn fra udsatte boligområder skal optages i et 25 timers obligatorisk læringstilbud i en daginstitution, hvis de ikke er indskrevet i daginstitution eller dagpleje, når de fylder et år.

Formålet med loven er at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som blandt andet kan understøtte deres dansksproglige udvikling og generelle læringsparathed. Forældre har også mulighed for at forestå indsatsen selv. Det er et krav, at forældrenes indsats står mål med det obligatoriske læringstilbud.