Fra 2018 og frem til 2021 er det muligt at søge tilskud fra en årlig pulje på cirka 25 millioner kroner til projekter, der kan øge motivationen og deltagelsen i almen og erhvervsrettet (herunder videregående) voksen- og efteruddannelse (VEU).

Midlerne kommer fra trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017 og går til opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringer med kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Puljen udmøntes gennem én årlig ansøgningsrunde.

Aktiviteter, der får del i puljen, skal også kunne bruges til at formidle gode eksempler på organisering af virksomhedsopsøgende arbejde i forhold til opkvalificering og kompetenceudvikling, så andre kan blive inspireret af indsatserne.

Ansøgningsrunderne for midlerne i 2019 blev afholdt i februar 2019 og august 2019. 

Fristen for at søge midler fra 2020 puljen er tirsdag den 26. november 2019 klokken 12.00.

Faktaboks

Formålet med puljen er, at:

  • arbejdsmarkedets parter i fællesskab og gennem opsøgende arbejde løfter en informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og offentlige virksomheder med særlig fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer.
  • flere private virksomheder og offentlige institutioner og deres medarbejdere får kendskab til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i basale færdigheder (FVU og OBU) og/eller opnår erhvervsrettede kvalifikationer.
  • flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder begynder på undervisning, og/eller flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse