Hop til indhold

Alle elever i 8. klasse skal fra næste skoleår aflægge prøve i et af de toårige praktiske/musiske valgfag. Det fremgår af den nye prøvebekendtgørelse i folkeskolen, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udstedt onsdag den 20. november. Resultatet vil blive en del af elevens karaktergennemsnit for folkeskolens afgangseksamen, når de forlader skolen efter 9. klasse.

”I folkeskolen danner vi hele mennesker, der både kan regne og læse, men også lave mad, være kreativ og spille musik. Nogle er gode til de boglige fag, og andre er bedre til de praktiske/musiske fag. I mange år har man i folkeskolen kun belønnet de boglige fag ved folkeskolens prøver. Jeg er glad for, at de fag, hvor man også bruger hænderne, nu kan tælle med. Det er regeringens ambition, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, og interessen for det starter selvfølgelig allerede i folkeskolen. Det er derfor godt, at der nu bliver skabt en bedre balance mellem boglige og praktiske fag,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Bekendtgørelsesændringen sikrer, at alle elever fra skoleåret 2020/2021 og fremover kan aflægge mindst en prøve i enten madkundskab, håndværk og design, billedkunst eller musik ved afslutningen af undervisningen i 8. klasse. 

I dette skoleår er det for første gang blevet obligatorisk for elever i 7.-8. klasse at have mindst et af de fire praktiske/musiske valgfag. Eleven binder sig ved sit valg af valgfag for hele den toårige periode. 

Revisionen af prøvebekendtgørelsen er et led i udmøntningen af de politiske aftaler om henholdsvis ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” og ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”.