For mange børn får ikke selv et ord indført, inden eksempelvis en privatskole beslutter at ”smide dem ud”. FN’s Børnekonvention slår ellers fast, at børns synspunkter skal inddrages i sager, der handler om dem. Desværre sker det langt fra i alle tilfælde.

I knap fire ud af ti sager bliver elever på fri- og privatskoler hverken hørt eller inddraget, inden skolen beslutter at udskrive dem. Men på 30-årsdagen for Børnekonventionens vedtagelse tegner der sig nu et politisk flertal for at sikre børn denne rettighed i dansk lov.

”Børn skal have ret til at blive hørt, når det handler om deres skolegang. Der er for mange børn på privatskoler, som hverken bliver hørt eller inddraget, før skolen smider dem ud. Børnekonventionen sikrer børns ret til medbestemmelse over eget liv. I regeringen er vi derfor glade for, at der er et politisk flertal bag et lovforslag om, at alle børn sikres ret til at blive hørt, inden skolen beslutter at udskrive dem,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Børn skal have ret til at blive hørt, når det handler om deres skolegang. - Pernille Rosenkrantz-Theil

Regeringen er enig med R, SF, EL og Alt om, at børn og unges ret til at blive inddraget, inden skolen træffer beslutning om udskrivning, skrives ind i friskoleloven, lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Folketingets Ombudsmand har flere gange bedt Børne- og Undervisningsministeriet om at overveje at lovgive om børns ret til inddragelse, inden en fri- eller privatskole beslutter at udskrive dem. Børne- og undervisningsministeren har tidligere orienteret ombudsmanden om, at regeringen ønsker lovgivning på området. Læs ministeriets tidligere nyhed. Ombudsmanden har reageret positivt på regeringens melding. Læs ombudsmanden nyhed om sagen.

Undersøgelser af udskrivning af elever på frie skoler

Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt udskrivning af elever på de frie skoler i skoleårene 2014/15 og 2017/2018.

Den seneste undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 63 procent af eleverne i skoleåret 2017/18 blev inddraget i det forløb, der ledte frem til beslutningen om udskrivning på en fri grundskole. Det tilsvarende tal for efterskoler og frie fagskoler er 85 procent. 

Ifølge EVA er psykiske og/eller sociale vanskeligheder årsag til en tredjedel af de tilfælde, hvor elever udskrives på en fri grundskole i skoleåret 2017/2018.