Det blev i Trepart III om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse besluttet at igangsætte en national strategisk indsats for digitalisering i VEU. Børne- og Undervisningsministeriet har i foråret offentliggjort flere analyser, der peger på, at samarbejde og videndeling kan styrke brugen af digital læring i voksen- og efteruddannelse. 

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor lanceret en pulje til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området. I puljen afsættes 9,5 millioner kroner fra 2019-2021 til fordeling mellem AMU-udbydere, der udvikler nye samarbejdsmodeller for udbud af digital læring. Digital læring dækker i denne sammenhæng over fjernundervisning og e-læring, det vil sige undervisningsforløb, der indeholder betydelige digitale elementer, men ikke nødvendigvis udelukkende er fjernundervisning. I projektet skal AMU-udbydere lave en model for, hvordan de kan samarbejde om at udnytte mulighederne i digitalisering og forankre dette efter projektets projektperiode. Puljen kan søges af godkendte AMU-udbydere i konsortier af mindst to.

Frist for indsendelse af ansøgninger er 3. december 2019, klokken 12.00.