Hop til indhold

En undersøgelse af videns- og kompetencebehovet blandt naturfagslærerne i grundskolen viser, at der er behov for et løft inden for en række områder. Undersøgelsen, der er gennemført af Københavns Professionshøjskole og Rambøll Management Consulting, peger blandt andet på, at naturfagslærerne efterspørger fagdidaktisk kompetenceudvikling. Det gælder eksempelvis lærernes evne til at inddrage lokale virksomheder og bringe ny viden og forskning i spil i undervisningen.

For at give lærerne et fagligt løft vil Børne- og Undervisningsministeriet gå i dialog med professionshøjskolerne om udvikling af målrettede kompetenceudviklingsforløb for naturfagslærere og udvikle inspirationsmaterialer, der kan bruges i kompetenceudviklingen i lærerteams. Her vil fokus blandt andet være på materialer til natur/teknologi-lærere, da analysen viser, at denne målgruppe har det største behov for kompetenceudvikling.

I den nationale naturvidenskabsstrategi er der afsat i alt 24 millioner kroner til initiativer, der kan give naturfagslærerne et kompetenceløft.

Om undersøgelsen

Undersøgelsens datagrundlag består af data fra spørgeskemaundersøgelser blandt cirka 1.100 naturfagslærere og godt 650 skoleledere på både folkeskoler og frie grundskoler.

Derudover har cirka 70 naturfagskoordinatorer eller andre kommunale forvaltningsrepræsentanter besvaret en spørgeskemaundersøgelse.

Desuden er der gennemført interviews på skoler samt med et ekspert- og interessentpanel.

Endelig er der gennemført en systematisk kortlægning af viden om virkningsfulde kompetenceudviklingsindsatser målrettet naturfagslærere.

Læs rapporten "Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen".