Hop til indhold

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance (gymnasieforligskredsen) er enige om at justere optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser.

I foråret 2019 trådte nye adgangsforudsætninger til de gymnasiale uddannelser i kraft. Erfaringerne fra sommerens optagelsesproces viser, at processen er kompliceret, svær at forstå, og at nogle elevgrupper er kommet i klemme i de nye regler.

Partierne har derfor indgået en politisk aftale, der betyder, at unge, der ansøger fra en prøvefri 10. årgang – for eksempel en efterskole uden prøver – eller efter studieophold i udlandet eller lignende, ikke skal til optagelsesprøve og -samtale, men kan optages på baggrund af deres resultater fra folkeskolens prøver i 9. klasse. Derudover kan elever, som fx starter på efterskole, men ombestemmer sig inden udgangen af oktober og gerne vil i gymnasiet, optages på gymnasiet på baggrund af gymnasielederens vurdering i stedet for at skulle vente et helt år på at søge om optagelse. 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil:
”For mange unge oplevede i sommerens optagelsesproces til gymnasiet uforståelige blindgyder. En bred politisk aftale har sikret, at eleverne ikke kommer i klemme til næste sommer. Regeringen er meget tilfreds med, at der er bred opbakning fra gymnasieforligskredsen til at justere reglerne. På et senere tidspunkt vil regeringen i en samlet gennemgang af optagelsesreglerne se på, om der lægges vægt på de rigtige ting.”

Børne- og undervisningsordfører for Venstre, Ellen Trane Nørby:
”Det kræver både en stærk faglig ballast og personlig modenhed at tage en gymnasial uddannelse, det understreger vi igen med denne aftale, men samtidig får vi taget hånd om de praktiske og logistiske problemer, der har været i optagesystemet, og lavet nødvendige justeringer, så tusindevis af elever ikke skal op til optagelsesprøver, de allerede opfylder, og der ikke skabes usikkerhed om optagereglerne.”

Børne- og undervisningsordfører for Radikale Venstre, Anne Sophie Callesen:
”Jeg er glad for, at vi med ændringerne får rettet op på nogle åbenlyse urimeligheder og blindgyder i optagelsessystemet. For Radikale Venstre er det allervigtigste at skabe tryghed for de unge, så de i god tid inden skolestart ved, om de er købt eller solgt. Derfor mener vi også, at det nu er vigtigt at få taget mere grundlæggende fat på arbejdet med at få ryddet op i virvaret af krav og skabt et forståeligt og rimeligt optagelsessystem til ungdomsuddannelserne.”

Gymnasieordfører for Socialistisk Folkeparti, Astrid Carøe:
”Jeg er glad for, at vi har justeret reglerne, så de er mere simple, og færre skal til optagelsesprøve næste sommer. Jeg ser frem til at skulle gennemgå hele optagesystemet på et senere tidspunkt, og jeg håber, vi der kan få ændret på uddannelsesparathedsvurderingen og karakterkravene til ungdomsuddannelserne.”

Undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti, Mai Mercado:
”Vi er glade for, at adgangskravene til de gymnasiale uddannelser er skærpet, men det har aldrig været tanken, at det skulle blive så kompliceret en proces, hvor nogle elevgrupper kommer i klemme. Derfor er Konservative tilfredse med, at der nu bliver lavet en række justeringer.”

Uddannelses- og forskningsordfører for Liberal Alliance, Henrik Dahl:
"Jeg er glad for, at vi kunne få lavet en pragmatisk justering af aftale om optagelse af de gymnasiale uddannelser".

Justeringerne af optagelsesreglerne vil træde i kraft i foråret 2020 og gælde til optagelsesprocessen til skoleåret 2020/21.

STUK's evaluering af optagelsesprocessen (uvm.dk)

Fakta

  • Aftalen omfatter følgende ændringer: 
  • Forlænget gyldighed af resultater fra 9. og 10. klasse.
  • Mulighed for at søge optagelse i begyndelsen af skoleåret.  
  • Mulighed for betinget optag af ansøgere, der har været syge ved folkeskolens prøver.
  • Ændring af antallet af forsøg til optagelsesprøven.
  • Justering af, hvilken institution der afholder optagelsesprøve og -samtale.
  • Justering af tidspunkterne for afholdelse af optagelsesprøven. 
  • Mulighed for at bruge optagelsesprøven som optagegrundlag til erhvervsuddannelserne. 
  • Smidiggørelse af krav til underskrift fra forældre.