Fra torsdag den 28. marts kan institutioner, der afholder prøver i gymnasiale fag, søge midler til at indkøbe et program, som monitorerer elevers computere under de skriftlige prøver for at komme snyd til livs. 

Formålet med forsøgsrammen er dels at understøtte institutionernes arbejde med bekæmpelse af snyd og dels at indsamle institutionernes erfaringer med at bruge de eksisterende overvågningsprogrammer, og at få viden som kan bruges i den videre udvikling af monitorering af elevcomputere. 

...prøverne afvikles på en fair måde for alle de mange elever, der har knoklet op til eksamen, og som overholder reglerne.

- Merete Riisager

Den nye forsøgsramme kan søges af institutioner, der afholder prøver i sommerterminen 2019 på stx, hf, hhx, htx og på eux-studieåret, hvor der også er prøver i gymnasiale fag. 

Institutionerne skal tilmelde sig ved at udfylde en blanket, herunder oplyse, hvilken løsning, de ønsker at anvende, og antallet af elever, der påtænkes at anvende løsningen. Alle tilmeldinger, der ligger inden for formålet og lever op til vilkårene, imødekommes med et tilskud.

”Vi ønsker en eksamenssituation, hvor det er let for eleverne af følge reglerne, men hvor vi gør det svært at snyde. Det er vigtigt, at vi hjælper gymnasierne med at sikre, at prøverne afvikles på en fair måde for alle de mange elever, der har knoklet op til eksamen, og som overholder reglerne. Udskydelsen af Den digitale prøvevagt skal ikke stå i vejen for de skoler, som er klar til at løfte udfordringen med at gøre det svært at snyde. Derfor stiller vi nu en pose penge til rådighed til det arbejde,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag