Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland har indstillet, at der indføres kapacitetslofter – et maksimum for antallet af klasser - for 11 institutioner i de tre regioner. De ønsker bliver nu delvist imødekommet af undervisningsministeren. Med udgangspunkt i de aktuelle søgetal for det kommende skoleår har undervisningsministeren taget hensyn til elevernes frie valg. Det betyder konkret, at der ikke er fastlagt et kapacitetsloft for Hasseris Gymnasium, ligesom Aalborg Katedralskole kun skal nedjustere deres kapacitet med en klasse mod regionens indstilling om, at skolen skal gå to klasser ned i forhold til den nuværende kapacitet.

Der bliver kun fastlagt etårige kapacitetslofter i de tilfælde, hvor regionerne har indstillet til treårige lofter. Beslutningen om at reducere i regionernes indstillinger skyldes, at det på nuværende tidspunkt kan være uhensigtsmæssigt at foretage længerevarende reguleringer på området forud for en ekspertgruppes anbefalinger. Ekspertgruppen, der ser på elevfordelingen, forventes at komme med deres anbefalinger senest i slutningen af juni 2019.

”Med beslutningen om kapacitetslofter på ti gymnasier tager vi både hensyn til, at kommende gymnasieelever fortsat frit skal kunne søge om optagelse på det gymnasium, de ønsker, og til de tre regioners indstillinger. Indstillingerne om kapacitetslofter har bred politisk opbakning i regionerne, og jeg har respekt for, at man lokalt tager ansvar for at finde løsninger, som kan være med til at sikre, at gymnasierne fortsat er fagligt bæredygtige,” siger undervisningsminister Merete Riisager.   

Kapacitetslofterne for de pågældende institutioner betyder, at institutionerne ikke kan optage flere elever det kommende skoleår, end lofterne giver mulighed for. Hvis der er flere ansøgere, der har søgt en bestemt institution, end der er plads til, skal fordelingsudvalgene fordele ansøgerne. 

Fakta

På baggrund af indstillinger fra de regionsrådene i henholdsvis Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland har undervisningsministeren fastlagt kapacitetslofter for følgende gymnasiale institutioner:

Kapacitetslofter fastlagt for skoleåret 2019/20   Varighed   Kapacitet i antal klasser m. 28 elever for skoleåret 2019/20 (efter fastlæggelse af kapacitetslofter)
 Rødkilde Gymnasium, stx  1 år  10
 Rosborg Gymnasium & HF, stx  1 år  15
 Th. Langs HF og VUC, hf  1 år  7
 Aalborg Katedralskole, stx  1 år  10
 Aalborghus Gymnasium, stx  1 år  9
 Nørresundby Gymnasium, stx  1 år  7
 Hjørring Gymnasium, stx  1 år  9
 Frederikshavn Gymnasium, stx  1 år  6
 Brønderslev Gymnasium, stx  1 år  5
 Mariagerfjord Gymnasium, stx  1 år  7

 

Læs mere om ekspertgruppen for elevfordeling på gymnasierne.