Hop til indhold

Forsøg afsluttet

Bemærk, at forsøget er afsluttet, og at uddannelsen derfor ikke kan søges længere.

Hvordan starter man en virksomhed, hvis man gerne vil skabe den næste banebrydende opfindelse eller udvikle et revolutionerende produkt?

Unge med mod på iværksætteri får nu mulighed for at blive undervist i at udvikle ideer og starte et firma fra bunden.

Uddannelsen er en forsøgsuddannelse og vil foregå på handelsgymnasiet Niels Brock. Her vil elever kunne færdiggøre deres uddannelse med praktik i egen virksomhed.

Elever skal opnå faglige og personlige kompetencer, der kvalificerer til etablering, opstart og drift af egen virksomhed under skiftende samfunds- og markedsforhold. Det er også et mål at uddanne til beskæftigelse med innovation og udviklingsorienterede opgaver i offentlige og private virksomheder. Uddannelsen skal desuden give grundlag for videreuddannelse.

Forsøgsuddannelsens primære målgruppe er elever, der har bestået grundforløbets 2. del og den studiekompetencegivende del af eux - det vil sige opnået bevis for eux 1. del inden for de merkantile erhvervsuddannelser. Forsøgsuddannelsen placerer sig på niveau med et hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

Fakta om forsøget

  • Forsøget gennemføres på Niels Brock med optag af op til 35 elever halvårligt i perioden august 2019 til januar 2022, i alt seks optag med tilsammen 210 elever.
  • Forsøgsuddannelsen vil have en varighed på et år, hvoraf 15 uger er en teoretisk del, og den øvrige tid er en praktisk del med opstart af egen virksomhed.
  • Eleven skal være selvforsørgende under forsøgsuddannelsen, i modsætning til erhvervsuddannelserne hvor eleverne har SU eller elevløn som forsørgelsesgrundlag.