Hop til indhold

Som noget nyt skal gymnasier offentliggøre deres årlige fraværstal på deres hjemmeside. Ændringen er sket som led i de nye fraværsregler for de gymnasiale uddannelser, der trådte i kraft den 22. oktober 2018. 

Første gang institutionerne skulle offentliggøre fraværstallet var den 1. januar 2019 for skoleåret 2017/2018. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har foretaget en gennemgang af de nye fraværstal. Tallene er fra skoleåret 2017/18, og derfor indeholder de ikke fraværstal, efter de nye regler for registrering af fravær er trådt i kraft, da reglerne først er trådt i kraft med fraværspakken i oktober 2018. 

Overordnet viser tallene, at der er stor variation i fraværet på de forskellige gymnasiale uddannelser. Elevfraværet i undervisningen for skoleåret 2017/2018 ligger på mellem 5 procent på de institutioner, hvor fraværet er lavest, og 31 procent, hvor fraværet er højest. Det gennemsnitlige elevfravær er ca. 9,5 procent på tværs af de gymnasiale uddannelser.

Fraværet fordeler sig således på de forskellige institutionstyper:

 Gennemsnitligt
fravær
Almengymnasiale
institutioner*
Erhvervsgymnasiale
institutioner 
VUC-
institutioner
Alle gymnasiale
institutioner 
   Antal  Pct.  Antal  Pct.  Antal  Pct.  Antal  Pct.
 Mellem 5 og 7,5 procent  29 20 19 39 0 0 48 22
 Mellem 7,5 og 10 procent  77 54 21 43  98  45 
 Mellem 10 og 15 procent  29 20  16  38  18 
 Over 15 procent  8 23  96  32  15 
 I alt  143 100  49  100  24  100  216  100 
 Vægtet gennemsnit**    9,1   8,7    21,9    9,5 
*Kategorien rummer offentlige og private gymnasier og hf-kurser, studenterkurser samt professionshøjskolen VIA’s hf-udbud.
**Det vægtede gennemsnit er udregnet ved, at de enkelte institutioners offentliggjorte fraværstal er vægtet med institutionens elevbestand pr. 30. september 2017.

På omkring 15 procent af alle institutioner er eleverne i gennemsnit fraværende mere end 15 procent af undervisningstiden. Det gælder især på VUC-institutionerne, som blandt andet udbyder hf. Her har 23 ud af 24 institutioner et gennemsnitligt fravær på mere end 15 procent – til sammenligning gælder det 8 ud af landets 143 almengymnasiale institutioner og 1 ud af de 49 erhvervsskoler, som udbyder gymnasiale uddannelser.

”De første fraværstal viser, at omfanget af fravær bør få alarmklokkerne til at ringe mange steder. Det gælder særligt VUC, men også de almene gymnasier, hvor eleverne i gennemsnit er fraværende fra 9,1 procent af undervisningen. Dertil kommer, at cirka hver tredje gymnasiale institution har et gennemsnitligt fravær på over 10 procent. Til gengæld viser tallene også, at der er nogle skoler, som er lykkedes med at have et lavt fravær, og som kan tjene til inspiration på tværs af landet. Øget gennemsigtighed var netop en af grundene til, at vi lavede fraværspakken. Nu kan de enkelte institutioner bedre vurdere, hvorvidt det er nødvendigt for dem at sætte særligt ind for at komme et for højt fravær til livs,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Fremover vil fraværstal blive anvendt som en del af datagrundlaget for styrelsens tilsyn med fraværet på de gymnasiale institutioner.

Fakta

Disse ti skoler i landet har det laveste elevfravær ifølge oplysningerne på deres hjemmesider:

  • Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle: 4,5 procent
  • Erhvervsskolerne Aars: 5,6 procent
  • Mariagerfjord Gymnasium: 5,9 procent
  • College360: 6,1 procent
  • Bjerringbro Gymnasium: 6,1 procent
  • Vesthimmerlands Gymnasium og HF: 6,1 procent
  • EUC Nord: 6,2 procent
  • Herning Gymnasium: 6,2 procent
  • Morsø Gymnasium: 6,2 procent
  • Køge Handelsskole: 6,2 procent

Mere om de nye fraværsregler

Nyheden er opdateret den 19. marts klokken 6.38.