Hop til indhold

Som led i implementering af Trepart III om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har Styrelsen for It og Læring i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet fået udarbejdet tre analyser, der afdækker brugen af, erfaringer med og efterspørgsel efter it, digitale teknologier og digitale undervisningsforløb på voksen- og efteruddannelser (VEU).

Analyserne skal sammen med dialog med arbejdsmarkedets parter bruges i den nationale strategiske indsats for digitalisering af VEU, som blev aftalt med Trepart III om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Alle tre analyser viser, at der er stor interesse for at prioritere e-læring og blended learning både fra institutioner og fra virksomhederne, og at det særligt er fleksibiliteten ved e-læring, som er attraktiv. Blandt andet udtrykker samtlige 17 institutioner, der er blevet interviewet i forbindelse med analysen ”Analyse af muligheder og barrierer for e-læringsforløb samt forslag til nye forretningsmodeller på voksen- og efteruddannelsesområdet” fra Deloitte, at de forventer at øge deres udbud af e-læring på VEU-området fremadrettet. Samtidig angiver halvdelen af arbejdspladser og arbejdstagere (svarende til cirka 500 arbejdspladser og cirka 1500 arbejdstagere) i analysen fra Epinion ”Analyse af virksomheders og arbejdsstyrkens brug af digitale tilbud i voksen-, efter- og videreuddannelse”, at de vil bruge e-læring i fremtiden.

Analysen ”Digitalisering af VEU - VEU-udbydernes brug og vurderinger af e-læring og blended learning” fra EVA, som er en første af i alt to delrapporter fra EVA, viser at e-læring og blended learning er udbredt på alle niveauer i VEU. Andelen, der udbyder uddannelser og kurser som e-læring, er størst inden for Hf-enkeltfag, hvor der er 80 % af udbyderne, men det er lavest inden for FVU, hvor det er 16 procent af udbyderne. På de øvrige områder i VEU er det mellem 29 procent og 39 procent, der udbyder uddannelser og kurser som e-læring. Desuden viser analysen fra EVA, at næsten alle udbydere af voksen- og efteruddannelse gør brug af digitale læringsplatforme.

Samtidig viser analysen fra Epinion, som er foretaget blandt 2.833 arbejdstagere og 1.011 arbejdsgivere, at netop fleksibiliteten i forhold til tid og sted for undervisningen er vigtig, når arbejdspladser og arbejdstagere vælger e-læring. Flere virksomheder peger på, at fravalg af e-læring skyldes manglende relevante udbud.

Analysen ”Analyse af muligheder og barrierer for e-læringsforløb samt forslag til nye forretningsmodeller på voksen- og efteruddannelsesområdet” fra Deloitte er kvalitativ og baseret på 17 interviews med uddannelsesinstitutioner og enkelte interviews med virksomheder og brancheorganisationer. De adspurgte uddannelsesinstitutioner giver udtryk for, at de oplever store etableringsomkostninger og konkurrence på markedet som en barriere for at investere i e-læringsforløb.

Analysen fra Deloitte peger på, at et styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne kan være med til at løse op for de høje etablerings-omkostninger, når der skal udvikles nye e-læringsforløb. Et styrket samarbejde vil også bidrage til, at gode erfaringer og relevant viden bliver delt i sektoren.