Hop til indhold

Programmet, der skal bekæmpe snyd, blev testet af cirka 8.000 gymnasieelever den 7. marts i forbindelse med skolernes terminsprøver. Generalprøven med Den digitale prøvevagt viste dog, at programmet havde kapacitetsproblemer og andre tekniske udfordringer, der for eksempel betød, at flere elever oplevede at blive smidt af programmet.

Derfor har undervisningsminister Merete Riisager besluttet at udskyde Den digitale prøvevagt, som ellers skulle være taget i brug til sommerens eksaminer.

”Erfaringerne fra generalprøven viser, at Den digitale prøvevagt ikke fungerer godt nok. Derfor har jeg besluttet, at løsningen ikke skal bruges til sommerens eksaminer. Til gengæld vil vi opfordre gymnasier til at bruge en af de eksisterende monitoreringsløsninger i stedet for. Ministeriet vil give en økonomisk håndsrækning til de gymnasier, der vælger det – det er dog helt frivilligt. Det er vigtigt for mig igen at slå fast, at det hverken er i min eller ministeriets interesse at blande sig i elevernes privatliv eller data. Det, der optager os, er, at det skal være svært at snyde, og at eksamensafviklingen er fair for alle de mange elever, der har knoklet op til eksamen, og som overholder reglerne,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undervisningsministeriet vil understøtte, at de gymnasiale institutioner får mulighed for digitalt at monitorere sommerens prøver. Derfor er ministeriet gået i dialog med lederforeningerne, institutionerne og eksisterende udbydere af monitoreringsløsninger for at skabe mulighed for, at interesserede gymnasiale institutioner kan tage en markedsafprøvet monitoreringsløsning i brug ved de skriftlige gymnasiale prøver i maj/juni. Undervisningsministeriet vil dække gymnasiernes udgifter, og det vil være frivilligt for institutionerne at anvende systemet.

De løsninger, som ministeriet afsøger muligheden for at anvende, er løsninger som flere gymnasier og universiteter tidligere har anvendt.

Fakta: Snyd i gymnasiet

Epinion har i efteråret 2018 gennemført en undersøgelse af omfanget af eksamenssnyd i grundskolen og på gymnasierne for Undervisningsministeriet.

Eleverne er blevet spurgt, om de foretog handlinger til de afsluttende prøver i sommerterminen 2018, som kan karakteriseres som regelbrud. Her svarede 10,5 procent af gymnasieeleverne svarede, at de begik et regelbrud, og knap fire procent, at de havde snydt.

I analysen peger eleverne samtidig på forskellige initiativer til at begrænse snyd – blandt andet mere digital overvågning fremfor fysisk, da de ikke mener, at det ikke forstyrrer på samme måde som fysiske prøvevagter i lokalet. Se tidligere nyhed her.

Fakta: Den digitale prøvevagt

Med digitaliseringen af de gymnasiale prøver er der opstået nye muligheder for uretmæssig kommunikation eller anden form for snyd under prøverne. Partierne bag den politiske aftale om gymnasiereformen tilsluttede sig derfor i december 2017, at Undervisningsministeriet anskaffer et monitoreringsværktøj, som kan monitorere en række af elevernes handlinger på deres computere under de skriftlige prøver.

Undervisningsministeriet har arbejdet på at udvikle en løsning, der kan monitorere gymnasieelevers computere under skriftlige prøver, også kaldet Den digitale prøvevagt. Systemet kan både anvendes til at undersøge mistanker om snyd og til at rense elever, der uretmæssigt er blevet mistænkt for snyd.