Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i samarbejde med Styrelsen for It og Læring ønsket at understøtte de nye FGU-institutioner på it-området. Rapporten indeholder oversigter over de vigtigste områder, som der skal vælges it-løsninger til.

Derudover indeholder rapporten også et udkast til en implementeringsplan med tjekliste og et særligt fokus på etablering af det elevadministrative og pædagogiske it-område.