Hvordan går eleverne fra at være brugere til skabere i deres møde med teknologi? Hvordan arbejder man med kildekritik i grundskolen, og hvordan understøttes en reflekteret debat om vores demokrati i gymnasiet? Det giver de nominerede materialer til Undervisningsmiddelprisen 2019 svar på.

Undervisningsmiddelprisen gives til et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til grundskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne. Det kan være et bogmateriale, et digitalt materiale eller andre undervisningsmidler. Materialet skal engagere eleverne samtidig med, at det er fagligt velfunderet.

Undervisningsmiddelprisen har i år to kategorier, der dækker over grundskoleområdet og ungdoms- og voksenområdet. Undervisningsmiddelprisudvalget har vurderet, at de undervisningsmidler, der er indsendt til Specialprisen, ikke har den fornødne kvalitet til at blive nomineret. Derfor udgår denne pris i 2019.

Formand for Rådet for Børns Læring, Charlotte Rønhof, overrækker prisen den 14. marts til Fagenes Festival i Bellacentret, der er en del af Danmarks Læringsfestival.

Præmiesummen er på i alt 86.666 kroner. Prisen er sponsoreret af Undervisningsministeriet, Center for Undervisningsmidler og fagbladene Folkeskolen, Gymnasieskolen, Uddannelsesbladet og medlemsmagasinet Frie Skoler.

Af de indsendte undervisningsmaterialer har Undervisningsmiddelprisudvalget nomineret tre værker på grundskoleområdet:

Spadeslaget

”Spadeslaget” i Haderslev i 1940 er et materiale med fokus på kildekritik udgivet af Rigsarkivet. Med arkivets hjemmeside sa.dk/spadeslaget som omdrejningspunkt og originalt kildemateriale som grundlag lærer eleverne fra 6. til 9. klassetrin om kildelæsning og om kildekritik. Materialet er multimodalt og består af fakta om kildekritik, to små film om kildekritik, en quiz og fire forskellige kildesæt med originale dokumenter og opgaver. ”Spadeslaget” er udviklet og forfattet af Rigsarkivets skoleteam.

Lydfortællinger

”Lydfortællinger” er et materiale med fokus på lydfortællinger som genre. Det er målrettet elever i 7.-10. klasse. Eleverne introduceres først for to korte lydfortællinger, herefter præsenteres de for tre analytiske områder – dramaturgi, stemmer og lyde. På baggrund af viden om disse områder er det meningen, at eleverne først analyserer tre større lydproduktioner og til sidst producerer egen lydfortælling. Materialet lægger op til at producere i Audacity, der er et gratis digitalt lydredigeringsprogram. ”Lydfortællinger” er udviklet og forfattet af Trine May, Frederik May og Jonatan May.

Gå Ultra:bit med DR Skole

Materialet lægger op til kreativitet, blokkodning og baggrundsforståelse for teknologi, sådan at eleverne kan gå fra bruger til skaber i det 3-årige ’projekt ultra:bit’, der primært henvender sig til landets 4. klasser. Der er mulighed for både information og inspiration på hjemmesiden, blandt andet med fokus på brugen af ultra:bit i fagene. Lærerne kan også deltage i et Task Force-program for at blive bedre klædt på til opgaven samt hente mere materiale til undervisningen. Gå Ultra:bit med DR Skole er udviklet af tilrettelæggere og journalister på redaktionen DR Skole ved Rikke Weinreich Sørensen, Ina Rosdal, Rasmus Rønberg, Nanna Theresa Borup, Birgitta Præstholm og Trine Charlotte Hjorth Jensen.

Undervisningsmiddelprisudvalget har nomineret følgende tre værker på ungdoms- og voksenområdet:

Demokratispillet

”Demokratispillet” er et undervisningsmiddel, der med afsæt i grundloven, understøtter en reflekteret debat om vores demokrati. Det er målrettet gymnasiefagene historie og samfundsfag. Der er tale om et på mange måder nyskabende materiale, der med naturlig inddragelse af digitale medier lægger op til dynamiske undervisningsformer. Det velgennemtænkte forløbsdesign understøtter, at den enkelte elevs holdninger til aktuelle problemer udfordres og måske også ændres. Med materialet følger en udførlig vejledning til underviseren. Demokratispillet er udviklet og forfattet af Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt.

Yubio Idræt C+ B

Bogen kobler teori og praksis, men på en sådan måde, at hver enkelt underviser kan finde sin egen stil og vej. Det gedigne værk på 1.091 sider er nemt at manøvrere i qua sine farvede pilemarkører. De forslag til forløb, som bogen indeholder, er blot ment som forslag. De fem eksplicitte kompetencer i de nye læreplaner er alle til at inkorporere i forskellige forløb: Globalisering, Det Digitale Perspektiv, De Skriftlige Kompetencer og Formidling, Det Innovative Aspekt og Karrierelæring. Alt i alt et stort og grundigt gennemarbejdet ressourceværk for lærere og elever, der blandt andet kan hente skabeloner til drejebøger samt videoer af tekniske aspekter i de enkelte discipliner. ”Yubio Idræt C+B” er udviklet og forfattet af Thomas Skadhede, Lasse Beck Meinicke, Bjarke Andreasen, Linda Holm-Rasmussen, Søren Friis og Malene Løye Kristensen.

Regn med biologi

”Regn med biologi” er en nyskabende lærebog indenfor anvendelse af matematisk analyse i biologi og bioteknologi på STX og HTX. Tanken med bogen er at inspirere lærere og elever til at udforske nye måder at anvende matematiske analyser i biologi, så elevernes matematiske forståelse og interesse styrkes. Bogen kan anvendes i et tværfagligt samspil mellem biologi A og matematik B. Gennemgangen er praktisk relevant med tips og tricks samt praktiske øvelser med gode forklaringer. Kapitlerne er uafhængige og kan læses i den rækkefølge, man ønsker. ”Regn med biologi” er udviklet og forfattet af Jesper Ruggaard Mebus og Svend Erik Nielsen.

Medlemmer af Undervisningsmiddelprisudvalget:

  • Claus Skovbjerg, oversætter, journalist og lektor, cand. mag. (engelsk, spansk, idræt), University College Lillebælt
  • Jesper Tinggaard Svendsen, lektor, ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet
  • Jette Bruun Eriksen, skole- og mediekonsulent, Slagelse Kommune
  • Lisbeth Kjær, projektleder, Danmarks Læringsfestival, CFU.DK
  • Niels Rebsdorf, pædagogisk konsulent i musik ved Center for Undervisningsmidler, University College Lillebælt
  • Frantz Andersen, cand.scient i biologi, folkeskolelærer (biologi, fysik/kemi, idræt, geografi, dansk)