Hop til indhold

Langt størstedelen af de danske elever mener, at snyd sjældent kan retfærdiggøres. Det viser en ny undersøgelse af omfanget og elevernes viden om regelbrud og snyd til eksamener. Alligevel svarer knap 5 procent af alle grundskoleeleverne i undersøgelsen, at de snød til 9.-klasseprøverne, mens knap 4 procent af gymnasieeleverne svarer, at de snød i forbindelse med studentereksamen.

Bliver eleverne spurgt til regelbrud, som her defineres som handlinger – tilsigtede eller utilsigtede – der er imod prøvereglerne, er tallet højere. Her svarer godt 13 procent af eleverne i grundskolen, at de har begået regelbrud, mens det samme gælder for omkring 11 procent på de gymnasiale uddannelser. Det sker primært ved brug af nettet til at finde viden eller svar og herefter at kopiere tekst fra hjemmesider, opgaver eller fagbøger uden at lave kildehenvisning.

De elever, der bliver spurgt til, hvad der skal til for at komme snyd og regelbrud til livs, peger på mere digital overvågning, begrænsning af digital adgang til de hjemmesider, man ikke må bruge, samt information om præcist, hvor grænserne går for navnlig brugen af internet og hjemmesider. Nogle elever peger også på klare sanktioner som en mulighed.

Undersøgelsen, der blev sat i gang i efteråret 2018, viser også, at en del elever er i tvivl om eksamensreglerne.

”Prøver og eksamener skal være objektive og fair. De skal understøtte det store flertal af elever, der gør sig umage og viser, hvad de kan ved prøver og eksamener. Omvendt skal snyd være vanskeligt og kunne sanktioneres. Vi har allerede  initiativer i gang, som for eksempel bedre tekniske løsninger og mere information om reglerne. Jeg synes også, at det er relevant at give prøverne i gymnasiet et serviceeftersyn for at sikre, at prøverne kan det, de skal, nemlig at afprøve den enkelte elevs faglige formåen baseret på hans eller hendes indsats og uafhængigt af hans eller hendes baggrund og netværk,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undervisningsministeriet har gennem længere tid været i gang med at udvikle en række initiativer mod snyd på gymnasieområdet. De forventes at blive taget i brug i foråret 2019. Blandt andet vil gymnasierne få stillet et it-system til rådighed til at monitorere elevernes computere under skriftlige prøver. Dette system er endnu ikke klar, men er i gang med at blive testet blandt gymnasieelever. Og så udvikler ministeriet en række anbefalinger, der skal hjælpe gymnasierne med at bekæmpe snyd, blandt andet et nyt informationsmateriale til elever om snyd og anbefalinger om brug af webfiltrering til gymnasierne.

På baggrund af rapporten vil Undervisningsministeriet også udarbejde vejledningsmateriale til folkeskoleelever i foråret 2019, så regelbrud på grund af elevernes tvivl om eksamensreglerne kan undgås. Fremover vil ministeriet også i højere grad inddrage andre landes erfaringer med at bekæmpe snyd.

Undervisningsministeriet vil endvidere som opfølgning på rapporten undersøge, om der er behov for yderligere tiltag i forhold til at bekæmpe snyd ved folkeskolens prøver.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ’Snyd og regelbrud til prøverne. Kortlægning af omfang samt bevæggrunde og holdninger blandt eleverne’ er udarbejdet af Epinion for Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen består dels af spørgeskemaundersøgelser blandt grundskoleelever, gymnasieelever samt lærere og ledere fra grundskoler og gymnasiale uddannelser. Dels af en kvalitativ undersøgelse i form af et online diskussionsforum med 16 myndige gymnasieelever samt uddybende interviews med ti elever.